O przedszkolu

rainbow

Galeria

foto3
Kids Drawing

Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, do czego przyczyniają się właściwe relacje pomiędzy nauczycielami, rodzicami, pracownikami przedszkola i wychowankami.

Dzięki systematycznej pracy wychowawczej nauczycieli, którzy wzmacniają zachowania pożądane i eliminują niewłaściwe, dzieci potrafią zachować się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi oraz uczą się postawy odpowiedzialności w działaniu. Placówka stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju, uwzględniając jego indywidualne możliwości i potrzeby.

Kreowane są postawy aktywne, twórcze, a działania dziecka wspiera się w różnych obszarach aktywności. Przedszkole przygotowuje wychowanków do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Zapewnia im warunki do rozwoju i samorealizacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zabaw, zajęć, konkursów i wycieczek, a także w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola z udziałem wielu gości..

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)