Aktualności

kids read
  • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
  • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
  • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
  • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
  • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
  • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
  • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
  • wprowadzenie litery U, u
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
  • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
  • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
  • wprowadzenie liczby 8
  • wzbudzanie szacunku do osób starszych
  • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
  • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
  • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
  • doskonalenie sprawności manualnej
  • doskonalenie umiejętności składania życzeń
  • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
  • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
  • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
  • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
  • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

 

PIOSENKA

 

Spójrz na Jezusa…

Przyjdźcie wszyscy utrudzeni, chorzy, głodni i spragnieni.
Przyjdźcie z wiarą, uzdrowieniem, Ja pokrzepię was.


Boży Syn w sercu Twym rodzi się.Boży Syn w sercu twym mieszkać chce.
Spójrz na Jezusa, otwórz się ufaj, spójrz na Jezusa i ufaj.


Przyjdźcie wszyscy utrudzeni, chorzy, głodni i spragnieni.
Dam wam życie, wybawienie. Ja ocalę was!


Boży Syn w sercu Twym rodzi się. Boży Syn w sercu twym mieszkać chce.
Spójrz na Jezusa, otwórz się ufaj, spójrz na Jezusa i ufaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: (34) 324 62 44 oraz 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)