Aktualności

kids read

Cele dydaktyczno-wychowawcze – styczeń:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, 
 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych, 
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
 • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego, dostrzeganie rytmu dzień – noc,
 • budowanie wiadomości na temat nocy,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, 
 • poznanie zastosowania kalendarza,
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka, 
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku, 
 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania, wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia, nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia, 
 • poznanie składowych piramidy zdrowia,
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu,
 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą, 
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, 
 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • poznanie pojęcia „para”, rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, 
 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 
 • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, 
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki), nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren), 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
 • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”, 
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

Kącik Dobrego Startu

„Czerwone słońce”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

Czerwone / słońce / 

rano / budzi / się. // 

Na hory/zoncie, / 

wstaje / nowy / dzień. // 

Czerwone / słońce / 

groźne / się wy/daje. // 

Lecz kto ma / humor, / 

kiedy / wcześnie / wstaje? //

Z lewej / do prawej / 

kreślę / pół / koła. // 

Gdy słońce / świeci / 

jestem / weso/ła. // 

Z lewej / do prawej / 

pół / koła / kreślę. // 

Gdy słońce / wstaje / 

to we/soły/ jestem. //

„Olimpiada” 

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

Wczoraj była / olimpiada // 

dla dzieci / z przedszkola. // 

Medal dostał / Tymoteusz, // 

wyróżnienie / – Ola. // 

Wszystkie dzieci / z naszej grupy // 

mocno się / starały. // 

W dal skakały / i biegały, //

 do celu / rzucały. // 

Świetnie się tam / bawiliśmy // 

i jeszcze wam / powiem: // 

zrozumiałem / to, co mówią, // 

że sport to jest / zdrowie. //

Wiersze

„Idzie zima krok za krokiem”

Marlena Szeląg

Idzie zima krok za krokiem, 

podążajmy za tym tropem! 

Raz słoneczkiem nam zaświeci 

i mrozikiem zmrozi dzieci. 

A raz stworzy ciemne chmury, 

biały śnieżek leci z góry! 

Świat dziś w śnieżnym jest kubraku, 

wychodź na dwór, przedszkolaku! 

Załóż kurtkę, rękawiczki, 

trochę zmarzną dziś policzki – 

ale to jest mała sprawa, 

czeka dobra nas zabawa! 

Orły widać już na śniegu, 

komuś spadła czapka w biegu! 

Niechaj bałwan dzisiaj stanie, 

to zimowe jest wyzwanie! 

Już lepimy kule trzy, 

On i ona, ja i ty! 

Niechaj z góry jadą sanki, 

na nich ty i koleżanki! 

Stoczcie razem bitwę śnieżną, 

niech po lodzie łyżwy jeżdżą! 

Skrzypi śnieżek pod nogami, 

To już zima – wiecie sami!

„Noc”

Janusz Jabłoński

Noc jest czarna tak jak smoła, 

Nic nie widać dookoła. 

Choć wytężasz wzrok, 

Dookoła tylko mrok. 

Noc jest czarna jak węgielek, 

Nie zobaczysz w nocy wiele. 

Tylko księżyc lśni na niebie 

I uśmiecha się do ciebie.

Piosenki

„A ja rosnę”

sł. Dorota Gellner, muz. Adam Skorupka

1. Gdybym była całkiem mała,
to bym wsiadła do sandała
i pływała po kałuży,
i nie bałam bym się burzy.
Gdybym wcale nie urosła,
miałabym z zapałek wiosła
i robiłabym, co chciała,
gdybym była całkiem mała.

Ref. A ja rosnę i rosnę
latem, zimą, na wiosnę.
I niedługo przerosnę
mamę, tatę i sosnę. 

2. Gdybym była całkiem mała,
to w kieszeni bym sypiała,
i chowała pod poduszki
sny malutkie jak okruszki.
Gdybym wcale nie urosła,
to bym sobie od was poszła
pomalutku, po cichutku
do krainy krasnoludków.

Ref. A ja rosnę i rosnę...

 „Zabawy na śniegu”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Ref.: Gdy pada śnieg, biały śnieg,

gdy sypie i prószy biały śnieg… (x2) 

Z górki na pazurki zjedziemy na sankach, 

a ze śniegu ulepimy białego bałwanka. 

Ref.: Gdy pada śnieg… (x2)

W mamę albo w tatę rzucimy śnieżkami. 

Przyszła mroźna biała zima, pobawcie się z nami. 

Ref.: Gdy pada śnieg … (x2)

Cele dydaktyczno-wychowawcze – grudzień: 

 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości,
 • poznanie nowej wartości „cierpliwość”, rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym, wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw,
 • kształtowanie postawy życzliwości,
 • poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym, ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,
 • poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 • poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy, 
 • poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych, 
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, 
 • wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży, zachęcanie do dbania                      o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
 • poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, 
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek, 
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, 
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia, poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
 • uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 • poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia, 
 • poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło,
 • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
 • poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, 
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki), nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren), 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

Piosenki

„Idzie zima zła”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak
Zimno w uszy, zimno w nosy,
trzeba robić już zapasy…
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
idzie zima zła! (x2)
Niedźwiedź włożył grube futro,
myszka norkę ma cieplutką…
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
idzie zima zła! (x2)
Gawron stroszy czarne piórka,
w dziupli chowa się wiewiórka…
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
idzie zima zła! (x2)
My się zimy nie boimy,
ciepłą kurtkę założymy…
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
zima nie jest zła! (x2)

„Dziadzio Mikołaj”

sł. i muz. tradycyjne
Dziadzio Mikołaj lasem wędruje,
w okna zagląda i nasłuchuje.
Gwiazdką w okna świeci,
gdzie są grzeczne dzieci?
Gwiazdką w okna świeci,
gdzie są grzeczne dzieci?
O każdym grzecznym dziecku pamięta,
stary dziadunio – Mikołaj Święty.
Co za radość będzie,
gdy do nas przybędzie!
Co za radość będzie,
gdy do nas przybędzie!

Kącik Dobrego Startu

„Uśmiech”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Uśmiechnięte dzieci /
ciepło są ubrane. //
Uśmiechniętych dzieci /
policzki rumiane. //
Wszystkie mają barwne /
czapki i kurteczki. //
Idą z rodzicami /
na śnieg, na saneczki. //

„Choinka”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Choinka / stoi //
między / nami. //
Choinka / świeci //
świateł/kami. //
Choinka, / jaka //
ona / piękna. //
Choinka, / ciągle //
na nią / zerkam. //
Choineczki, / choineczki //
są ozdobą / świąt. //
Choineczki, / choineczki //
zdobią w święta / dom. //

Wiersze

„Choinka w lesie”

Maria Konopnicka

– A kto tę choinkę
Zasiał w ciemnym lesie?
– Zasiał ci ją ten wiaterek,
Co nasionka niesie.
– A kto tę choinkę
Ogrzał w ciemnym boru?
– Ogrzało ją to słoneczko
Z niebieskiego dworu.
– A kto tę choinkę
Poił w ciemnym gaju?
– Jasne ją poiły rosy
I woda z ruczaju.
– A kto tę choinkę
Wyhodował z ziarna?
– Wychowała ją mateńka,
Ziemia nasza czarna!

„Zawierucha”

Stefania Szuchowa

Uciekała gwiazdeczka śniegowa,
bo się chciała przed wichurą schować.
Była wątła, maleńka i cicha,
a ten wicher ją ciągle popychał.
Gdy na chwilę usiadła na daszku,
to ją porwał i zaniósł do lasku…
– Skończże, wichrze, te szalone figle,
daj odpocząć na świerkowej igle!
Nie porywaj mnie, wichrze, nie miotaj,
ja chcę sobie troszkę pomigotać…
Ale wicher gwiazdki nie słucha.
Hej, gwiazdeczko, tańcz, bo zawierucha!

Cele dydaktyczno-wychowawcze – listopad

 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, poszerzanie doświadczeń językowych,
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim: nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim, utrwalanie liczebników w języku angielskim, poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence,
 • poznanie pojęcia „wolność” i wartości jaką jest „kreatywność”,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych, uwrażliwienie na potrzeby innych, budzenie empatii,
 • poznanie różnych rodzajów domów, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych, poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem, budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę, poznanie wybranych wiadomości na temat kotów
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi, wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu, poznanie dźwięków o różnej wysokości, rozwijanie wrażliwości muzycznej, poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej, zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej, rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych liczenia w zakresie 1–4, zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,
 • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
 • poznanie cech wiatru, poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy, rozwijanie poczucia jedności, budowanie atmosfery życzliwości i otwartości.

 

PIOSENKI

 WIERSZE

 

„Mały Polak, przedszkolak”

sł. Marlena Szeląg, muz. Katarzyna Waszkiewicz

Polska moim domem, domem jest.

Biały orzeł godłem, godłem jej.

Ref.: A ja jestem przedszkolak,

mały Polak, przedszkolak. (x2)

Polska moim domem, domem jest.

Biel i czerwień flaga, flaga ma.

Ref.: A ja jestem…

Polska moim domem, domem jest.

Tutaj moi bliscy, bliscy są.

Ref.: A ja jestem…

Polska moim domem, domem jest,

który w sercu zawsze, zawsze mam.

Ref.: A ja jestem…

 

„Deszcz grajek”

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Stoję pod parasolem i słucham,

jak gra deszcz –

na trójkącie i bębenku,

i kołatkach też.

Ref.: Bo deszcz, uliczny grajek,

gdzie chce, tam przystaje.

Rzuć mu grosz do kapelusza,

 żeby choć na chwilę usiadł. (x2)

Deń, deń, deń pod rynnami,

bam, bam tak bębni w dach.

Puk, puk w okna i parapet,

dumny z siebie, ach!

Ref.: Bo deszcz…

 

Kącik Dobrego Startu

„Okulary”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Okulary / są na nosie //

moich kole/żanek. //

Ma je Zosia, / ma Małgosia //

i kolega / Franek. //

Okulary / są twarzowe, //

różne kształty / mają. //

Ci co noszą / okulary //

ładnie wyglą/dają. //

 

„Parasol”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

By chronić przed upałem //

parasol wymyślili. //

A teraz, gdy deszcz pada, //

nad głową go nosimy. //

Parasol to ochrona //

przed deszczem oraz słońcem. //

Parasol do nas woła: //

„Zapraszam, tu się schrońcie!” //

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Co to jest Polska”

Czesław Janczarski

– Co to jest Polska? –

spytał Jaś w przedszkolu.

Polska – to wieś i las,

i zboże w polu,

i szosa, którą pędzi

do miasta autobus,

i samolot, co leci

wysoko nad tobą.

Polska – to miasto,

strumień i rzeka,

i komin fabryczny,

co dymi z daleka,

a nawet obłoki,

gdy nad nami mkną.

Polska to jest także

twój rodzinny dom.

A przedszkole?

Tak – i przedszkole,

i róża w ogrodzie,

i książka na stole.

 

„Zmartwienie myszki”

Gabriela Lipińska

Myszka rano się zbudziła,

pyszczek z norki wychyliła…

A wiatr w gałęziach szuuu…, szuuu…

Ja zapasy chciałam zrobić,

wyjść na pole zebrać plony…

A wiatr w gałęziach szuuu…, szuuu..

Teraz wszystko już przepadło,

znikło z pola moje ziarno…

A wiatr w gałęziach szuuu…, szuuu…

Myszka chwilę podumała,

w łapki łepek swój schowała…

A wiatr w gałęziach szuuu…, szuuu…

Nic nie zrobię, nie poradzę,

gdy na dworze wietrznie tak…

A wiatr w gałęziach szuuu…, szuuu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)