Aktualności

kids read

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne (wrzesień):

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
 • kształtowanie postawy przyjacielskiej, poznanie wartości przyjaźni,
 • budowanie przyjaznej atmosfery,
 • integracja grupy, wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • kształtowanie słuchu muzycznego,
 • wyrabianie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
 • poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
 • wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
 • zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
 • poznanie roli pracowników przedszkola,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu,
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,
 • dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie,
 • rozwijanie zdolności teatralnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości,
 • kształtowanie pojęcia odwaga, poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga,
 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
 • wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,
 • poznanie roli tempa w utworze muzycznym,
 • kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,
 • uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,
 • wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,
 • poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
 • utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
 • poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,
 • poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami.

 

PIOSENKI

 WIERSZE

„Piłka Oli”

sł. Dorota Gellner, muz. Barbara Kolago

I.    Duża piłka w kropki złote
Ciągle skakać ma ochotę
Raz jest w górze, raz na dole
Do zabawy prosi Olę.

Ref.:  Ola, Ola, Ola, la
  Ola, Ola piłkę ma
  Ola, Ola, Ola, la
  Klaszcze w ręce raz i dwa.

II. Duża piłka z grubym brzuszkiem
    Czasem chowa się pod łóżkiem
    Czasem toczy się po stole
    Do zabawy prosi Olę.

III. Duża piłka figle płata
     Gobi mamę, goni brata
     Ale z Olą skakać woli
     Bo to przecież piłka Oli.    

Kącik Dobrego Startu:

„Ślimak”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Piękne, wapienne domki //

ślimaki na plecach mają, //

w różnych bywają kształtach //

dzieciom się podobają. //

Do przodu, wolno się poruszają //

i jedną nogę do tego mają. //

Ref.: Muszle, muszelki muszle, muszelki. // (x 2)

 

„Lizak policyjny”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Plastikowy / lizak //

w ręce poli/cjanta //

sprawia, że / kierowcy //

zatrzymują / auta. //

Plastikowy / lizak //

ma ogromna / moc, //

bo na jego / widok //

wszyscy robią / „stop”. //

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Naprawimy misia”

Czesław Janczarski

– Kto misiowi

urwał ucho?

No, kto? – pytam.

Cicho, głucho…

Nikt się jakoś

nie przyznaje.

Może jechał

miś tramwajem?

Może upadł,

biegnąc z górki?

Może go

dziobały kurki?

Może Azor

go tarmosił,

urwał ucho,

nie przeprosił?

Igła, nitka,

rączek para.

Naprawimy

szkodę zaraz!

O, już sterczą

uszka oba.

Teraz nam się

miś podoba!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)