Aktualności

kids read

Cele dydaktyczno-wychowawcze – czerwiec:

 • poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”, poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji
 • rozwijanie empatii i wrażliwości,
 • doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,
 • zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem,
 • poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
 • poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury,
 • nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
 • zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych,
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,
 • rozwijanie słownika czynnego,
 • poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca,
 • poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
 • odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
 • poznanie sposobów ochrony przed słońcem, ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.
 • poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora, uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski,
 • poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki,
 • poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,
 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
 • poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • poznanie wybranych kroków tanecznych,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Kącik Dobrego Startu

„Kwiat”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Kwiat ma / płatków / bardzo / wiele, //
które / w krąg się / ukła/dają. //
Wszystkie / dzieci / lubią / kwiatki. //
Bardzo / chętnie / je wą/chają. //

„Tory kolejowe”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Szyna pierwsza, / szyna druga, /
pociąg / światłem / do nas / mruga. //
Lewa szyna, / prawa szyna, /
pędzi / po nich / ta ma/szyna. //
Szyny biegną / koło siebie, /
Ale / dokąd, / tego / nie wiem. //
W dal pociągi / podążają, /
gdzieś po/dróży / koniec / mają. //

 

Piosenki

„Poleczka na lato”
sł. Dorota Gellner, muz. Adam Skorupka

Noga lewa, noga prawa

i zaczyna się zabawa.

Noga prawa, noga lewa,

Każdy tańczy , każdy śpiewa.

Ref: To jest poleczka, na lato, na lato!

Pełna owoców i kwiatów pełna też!

To jest poleczka, na lato, na lato!

Zatańcz ją z mamą i z tatą, jeśli chcesz.

Radości jest w niej tyle, poziomki, motyle,

słoneczne złote chwile i plaży złoty piach.

To jest poleczka, na lato, na lato!

Zatańcz ją z mamą i z tatą, jeśli chcesz.

Pięta, palce,palce,pięta,

każda buzia uśmiechnięta.

Pięta, palce, palce , pięta

I w kolanie noga zgięta.

Ref: To jest poleczka…

Dzikie skoki i podskoki,

i łapiemy się pod boki.

Dzikie skoki i podskoki,

tańczy niski i wysoki.

Ref: To jest poleczka…

„Dźwięki lata”
sł. Urszula Kamińska, muz. Jędrzej Rochecki

Przeszła wiosna i lato nadchodzi.
Już na łące szumi ciepły wiatr.
Pszczół i bąków chór słyszy tu co dzień
każdy motyl, co siada na kwiat.

Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce,
to się zaczną koncerty na łące.
Bzy, bzy, kum, kum,
cyk, cyk, kle, kle!
Każdy lato wita, jak chce!

Przyleciały z Afryki bociany.
Jak wesoło klekoczą wśród traw
Żaby głośno kumkają nocami.
Chcesz posłuchać, to biegnij nad staw.

Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce...

W trawie konik polny wciąż cyka,
myszka piszczy zabawnie: pi, pi.
I słowika radosną pieśń słychać.
Zaśpiewajmy o łące i my!

Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce...

„Niech żyją wakacje!”

sł. Maria Kownacka, muz. Jan Wesołowski

Ref.: Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las.
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i kajak i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.
Gorące złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Ref.: Niech żyją wakacje...

 

Wiersze

„Czerwiec”

Janusz Jabłoński

Bardzo lubię czerwiec,
A najbardziej za to,
Że to właśnie w czerwcu
Zaczyna się lato.
I nikt nie narzeka,
Że brzydka pogoda.
I pachną truskawki,
I można zjeść loda.
Lubię go za słońce,
Które jasno świeci.
I za to, że w czerwcu
Święto mają dzieci.

„Lody na patyku”

Wanda Chotomska

Nie wiem kto wynalazł lody – no bo skąd?
W szkole o tym nam nie mówią, a to błąd.
Nie uczymy się o lodach,
a to przecież wielka szkoda,
to naprawdę jest poważny błąd!
Lody na patyku –
zima na języku,
śmietankowy, poziomkowy,
kolorowy śnieg i mróz,
temu kto wymyślił lody,
ja bym pomnik z lodów wzniósł!
Lody na patyku –
zima na języku,
śmietankowe, poziomkowe,
które lepsze – te czy te?
Jedzmy lody, jedzmy lody,
bo nam słońce lody zje!

„Morze, góry i jeziora”

Janusz Jabłoński

Mała Ola razem z tatą
Nad Bałtykiem spędza lato.
Choć ją piasek w stopy parzy,
Co dzień bawi się na plaży.
Tomek z mamą wolą góry –
Skalne szczyty ponad chmury
I wędrówki poprzez hale,
Tam gdzie owce i górale.
A ja razem z moim bratem
Na Mazury jadę latem.
Białe żagle i jeziora –
Przygód już nadchodzi pora.

Cele dydaktyczno-wychowawcze – maj:

 • poznanie wartości „mądrość”,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,
 • kształcenie słownika czynnego dzieci,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,
 • rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia,
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,
 • budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,
 • budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach,
 • poznanie różnych rodzajów książek, nabywanie wiadomości dotyczących książek,
 • poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
 • poznanie różnych książek z nutami,
 • poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”,
 • poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),
 • poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki, zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,
 • poznanie roli księgarni,
 • poznanie roli i wartości rodziny, poznanie roli poszczególnych członków rodziny,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków, ukazanie piękna bycia częścią rodziny,
 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,
 • poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim,
 • poznanie wyglądu różnych zegarów,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,
 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Kącik Dobrego Startu

„Książka”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Książka / leży/ na sto/liku. //
Ona / służy / do czy/tania. //
By ją / poznać, / trzeba / czytać. //
Wie to / nawet / mała / Ania. //

„List babci”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Babcia / napi/sała/ list /
do cioci / Hani. //
W liście / umieś/ciła / tylko /
jedno / zdanie: //
Moja / droga / Haniu, / u nas /
wszystko / świetnie, //
kończę / i po/zdrawiam / Ciebie /
najser/deczniej. //

 

Piosenki

„Bum! Cicho, cicho... Bum!”
sł. Małgorzata Barańska, muz. Stefan Gąsieniec

Bum! Cicho, cicho... Bum! Cicho... Bum!
Idzie tu dźwięków wielki tłum.
Bum! Cicho, cicho... Bum! Cicho... Bum!
Burzy grzmot, wiatru cichy szum.
Trach! Cicho, cicho... Bęc! Cicho... Brzdęk!
Słychać znów jakiś nowy dźwięk.
Słoń, myszka, mrówka. Lew, rybka, kot.
Huk i szmer, cichy szum i grzmot.

„Jestem muzykantem konszabelantem”
sł. i muz. tradycyjne

– Jestem muzykantem konszabelantem.
– My muzykanci konszabelanci.
– Ja umiem grać!
– My umiemy grać!
– A na czym?
– Na pianinie!
Ref.: A pianino ino, ino, a pianino ino, ino
A pianino ino, ino, a pianino bęc!
– Jestem muzykantem konszabelantem.
– My muzykanci konszabelanci.
– Ja umiem grać!
– My umiemy grać!
– A na czym?
– Na bębenku!
Ref.: A bębenek enek, enek,
a bębenek enek, enek,
A bębenek enek, enek, a bębenek bęc!
– Jestem muzykantem konszabelantem.
– My muzykanci konszabelanci.
– Ja umiem grać!
– My umiemy grać!
– A na czym?
– Na puzonie!
Ref.: Na puzonie onie, onie, na puzonie
onie, onie,
Na puzonie onie, onie, na puzonie bęc!

„If you’re happy...”

sł. i muz. tradycyjne

If you're happy and you know it clap your
hands.
If you're happy and you know it clap your
hands.
If you're happy and you know it and you
really want to show it.
If you're happy and you know it clap your
hands.
If you're happy and you know it stamp your
feet.
If you're happy and you know it stamp your
feet.
If you're happy and you know it and you
really want to show it.
If you're happy and you know it stamp your
feet.
If you're happy and you know it shout
„Horray!”.
If you're happy and you know it shout
„Horray!”.
If you're happy and you know it and you
really want to show it.
If you're happy and you know it shout
„Horray!”.
If you're happy and you know it do all three.
If you're happy and you know it do all three.
If you're happy and you know it and you
really want to show it.
If you're happy and you know it do all three!

 

Wiersze

„W rodzinie siła”

Urszula Kamińska

Gdy masz przy sobie osobę bliską,
dużo łatwiejsze staje się wszystko.
Z mamą lub tatą, z bratem czy siostrą,
znajdziesz na troski receptę prostą.
Twoi najbliżsi, czyli rodzina,
to solidarna, zgrana drużyna.
Zawsze wysłucha cię i zrozumie.
I dobrą radę jeszcze podsunie!

Tato z uśmiechem budzi cię z rana,
do snu bajeczki czyta ci mama.
Bryka rodzeństwo, kot albo pies.
I tak rodzinnie, bezpiecznie jest.
Jeden o drugim zawsze pamięta.
Wspólne zabawy, wakacje, święta.
Grille, spacery, rowery, kino.
Miło coś robić całą rodziną!
Do swego domu wracasz z radością,
bo tu się wszyscy darzą miłością,
która tak mocno was połączyła.
Przez to w rodzinie jest wielka siła!

„Co się liczy naprawdę”

Marlena Szeląg

Co się naprawdę liczy na świecie?
Zaraz wam powiem, może nie wiecie...
Lubię mieć suknie, co dodają uroku,
lecz jest ważniejsze mieć mamę przy boku.
Uwielbiam desery z cukrową watą,
lecz lepiej mi puszczać latawce z tatą.
Chciałabym misia i nową lalkę,
lecz lepiej z bratem naprawić koparkę.
Gdyby nie mama, tata i brat,
to smutny byłby mój mały świat.
Po co mi suknie, desery i lale,
jeśli nie miałabym bliskich wcale?
Nie mogłabym tulić mamusi z rana
i nie miałby kto wziąć mnie na barana.
A z bratem, choć czasem bywają niezgody,
to razem mamy najlepsze przygody!
Co się naprawdę liczy na świecie?
Zaraz wam powiem, choć pewnie wiecie.
Na świecie ważnych rzeczy jest wiele,
lecz to rodzina jest na ich czele!

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze – kwiecień:

 • poznanie znaczenia tradycji, budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami, zachęcenie do pielęgnowania świątecznych tradycji,
 • poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół,
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,
 • poznawanie symboli Świąt Wielkanocnych,
 • poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,
 • poznanie budowy jajka,
 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,
 • poznanie historii powstania czekolady,
 • poznanie pojęcia „film animowany”,
 • poznanie pojęcia „teatr”, poznanie roli aktora w teatrze,
 • poznanie cech baletu i opery,
 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,
 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,
 • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,
 • wdrażanie do poszanowania pracy innych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach, wdrażanie do szanowania emocji innych, rozwijanie empatii,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • budowanie słownika czynnego,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi,
 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,
 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
 • poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki,
 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych, rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy.

 

Kącik Dobrego Startu

 

„Haft ludowy”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Spójrzcie na / bluzeczkę Oli. //
Na niej wzór jest / krzyżykowy. //
Krzyżyk, obok / niego drugi //
ozdabiają / strój ludowy. //
Te krzyżyki / kolorowe //
igłą pięknie / wyszywane //
wyglądają / bardzo ładnie //
są przez wszystkich / podziwiane. //

„Książka”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Książka / leży/ na sto/liku. //
Ona / służy / do czy/tania. //
By ją / poznać, / trzeba / czytać. //
Wie to / nawet / mała / Ania. //

 

 

Piosenki

 

„Grzeczne słówka”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Dziękuję, przepraszam i proszę,
trzy słówka, za małe trzy grosze.
I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna
znają te słówka na pewno.
     Ref.: Trzy słówka, za małe trzy grosze:
     dziękuję, przepraszam i proszę.
To przecież niewiele kosztuje,
gdy powiesz: uprzejmie dziękuję.
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno,
nawet gdy jesteś królewną.

     Ref.: Trzy słówka, za małe trzy grosze:
     dziękuję, przepraszam i proszę.
     Dziękuję...
     Przepraszam...
     Proszę...

„Grozik”

sł. i muz. tradycyjne

Poszło dziewczę po ziele,
po ziele, po ziele,
nazbierało niewiele, niewiele, hej!
Przyszedł do niej braciszek,
połamał jej koszyczek!
Oj, ty, ty! Oj, ty, ty!
Za koszyczek zapłać mi!
Oj, ty, ty! Oj, ty, ty!
Za koszyczek zapłać mi!

„Słodka, mleczna czekolada”

sł. Małgorzata Barańska, muz. Stefan Gąsieniec

Czuję słodki smak. Lubię go, tak, tak!
Bo to jest czekolada – pyszna, mówię wam!
Czekoladę mleczną bardzo dobrze znam,
ja ją świetnie znam.
Czuję słodki smak. Lubię go, tak, tak!
Tą pyszną czekoladą poczęstuję cię.
Czekolady mlecznej dam ci kostki dwie,
więcej raczej nie.

 

Wiersze

 

„Filemon i Bonifacy”

Urszula Machcińska

Tu są uszka, tam ogonek.
Proszę: oto Filemonek.
Prawie cały jak śnieg biały.
Taki śliczny kotek mały.
Dzieci lubią tego kotka.
Chce go głaskać, kto go spotka.
Jest tam jeszcze Bonifacy.
Czuje się jak w kociej pracy.
Filemona wciąż pilnuje,
Bo ten cały czas figluje.

Bonifacy ma futerko
Całe lśniące jak lusterko.
Lubi mięsko, ciepłe mleczko,
Kocią karmę i jajeczko.
Odwiedź kiedyś koty oba.
Każdy z nich Ci łapkę poda.
Chyba, że będą zmęczone.
Może miały trudny dzionek?

„Trzy magiczne słowa”

Marlena Szeląg

Trzy magiczne słowa
zapamięta moja głowa:
proszę, dziękuję, przepraszam –
do mojego serca zapraszam.

Proszę – mówię, kiedy daję.
Dziękuję – gdy coś dostaję.
A słowo przepraszam powiem,
gdy przykrość tobie zrobię.

„Skarga książki”

Jan Huszcza

Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozaginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie!

Cele dydaktyczno-wychowawcze – marzec:

 • poznanie nowej wartości „dociekliwość”,
 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania,
 • poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,
 • poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,
 • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu,
 • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów,
 • poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów, ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków,
 • poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny,
 • poznanie właściwości magnesu,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i fonacyjnych,
 • zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem,
 • poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty,
 • poznanie wartości „szczerość”,
 • kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich,
 • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy,
 • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
 • poznanie cech marcowej pogody,
 • rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej,
 • rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • kształtowanie postaw moralnych,
 • rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli,
 • wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa,
 • zachęcanie do prawdomówności,
 • poznanie cech krajobrazu wiejskiego,
 • rozwijanie pewności siebie,
 • poznanie zwierząt żyjących na wsi,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,
 • poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej.

 

Kącik Dobrego Startu

„Tajemnicza paczka”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Lubię / iść na / babci / stryszek, /
choć się trochę / boję myszek. //
Dzisiaj / tam po /szedłem / z rana, /
patrzę – paczka / zawiązana. //
Bardzo / mnie in/tere/suje, /
co w jej środku / się znajduje. //
Może / książki / lub ko/rale? /
Może są tam / listy stare? //
Ref.: Lecz nie / ruszam / paczki / tej, /
bo to skarby / babci mej. // (x2)

„Ogródek”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Przed mym / domem / jest / ogródek. //
Na wio/senne / czas po/rządki, //
więc z piw/nicy / wezmę / grabie //
i u/przątnę / wszystkie / grządki. //
Potem / tata / je wy/pieli, //
mama / tam za/sadzi / kwiatki. //
I nie/długo / nasz o/gródek //
piękne / będzie / miał ra/batki. //

 

Piosenki

„Zielone ufoludki”

sł. Anna Rżysko-Jamrozik, muz. Wiesław Kowalewski

Mój brat wciąż czyta o kosmitach,

gwiazdach, planetach i orbitach.

O niczym innym nie chce słyszeć,

nawet do UFO listy pisze.

Wreszcie zasłużył na nagrodę

 i latający ujrzał spodek,

bo wylądował dziś w ogródku

pojazd zielonych ufoludków.

Ref.: Zielone włosy, zielone butki,

całe zielone są ufoludki. (x2)

Kot na ich widok zaraz zmyka,

dziwnego boi się ludzika.

Pies szybko przykrył nos ogonem,

– Może to gryzie to zielone?

A czym się żywi śmieszny tworek?

Czy zjedzą z nami podwieczorek?

Kompot dostały, tort dostały,

zjadły, wypiły, odleciały.

Ref.: Zielone włosy…

 

„Świnki”

sł. i muz. Jolanta Kucharczyk

Za stodołą, w małym chlewie

mieszka sobie świnek sześć.

Co dzień rano im w korytku

gospodyni daje jeść.

Cztery krótkie, grube nóżki,

śmieszny ryjek, oczka dwa

i ogonek zakręcony

każda śliczna świnka ma.

Najweselej jest w chlewiku,

gdy maciorka dzieci ma.

Ile kwiku, ile krzyku!

Świnka o prosiaczki dba.

 

„Head, shoulders, knees and toes”

sł. i muz. tradycyjne

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes, knees and toes.

 

Wiersze

 

„Zmysły”

Gabriela Lipińska

Każdy z nas pięć zmysłów ma,
masz je ty, mam i ja!
Dwoje oczu mam
– patrzę nimi tu i tam.
Dwoje uszu mam
– wszystko dobrze słyszę sam.
Nos mi służy do wąchania,
dłonie zaś do dotykania.
Język jest do smakowania,
różnych potraw próbowania.
Smaki zaś czuję aż cztery:
gorzki, kwaśny, słodki, słony.
Który jest mój ulubiony?
Nie wiesz, drogi mój kolego?
Nie podpowiem ci, nic z tego!
Jednak zgadniesz chyba sam ...
Teraz w buzi słodko mam...
Bo cukierek zjadłem, mniam!

 

„Co słychać na wsi”

Wanda Chotomska

Co słychać? – Zależy – gdzie.

Na łące słychać: – Kle-Kle!

Na stawie: – Kwa-kwa!

Na polu: – Kraaa!

Przed kurnikiem: – Kukuryku!

– Ko-ko-ko-ko-ko! – w kurniku.

Koło budy słychać: – Hau!

A na progu: – Miau…

A co słychać w domu,

nie powiem nikomu!

Cele dydaktyczno-wychowawcze – styczeń:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, 
 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych, 
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
 • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego, dostrzeganie rytmu dzień – noc,
 • budowanie wiadomości na temat nocy,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, 
 • poznanie zastosowania kalendarza,
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka, 
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku, 
 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania, wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia, nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia, 
 • poznanie składowych piramidy zdrowia,
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu,
 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą, 
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, 
 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • poznanie pojęcia „para”, rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, 
 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 
 • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, 
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki), nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren), 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
 • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”, 
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

Kącik Dobrego Startu

„Czerwone słońce”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

Czerwone / słońce / 

rano / budzi / się. // 

Na hory/zoncie, / 

wstaje / nowy / dzień. // 

Czerwone / słońce / 

groźne / się wy/daje. // 

Lecz kto ma / humor, / 

kiedy / wcześnie / wstaje? //

Z lewej / do prawej / 

kreślę / pół / koła. // 

Gdy słońce / świeci / 

jestem / weso/ła. // 

Z lewej / do prawej / 

pół / koła / kreślę. // 

Gdy słońce / wstaje / 

to we/soły/ jestem. //

„Olimpiada” 

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

Wczoraj była / olimpiada // 

dla dzieci / z przedszkola. // 

Medal dostał / Tymoteusz, // 

wyróżnienie / – Ola. // 

Wszystkie dzieci / z naszej grupy // 

mocno się / starały. // 

W dal skakały / i biegały, //

 do celu / rzucały. // 

Świetnie się tam / bawiliśmy // 

i jeszcze wam / powiem: // 

zrozumiałem / to, co mówią, // 

że sport to jest / zdrowie. //

Wiersze

„Idzie zima krok za krokiem”

Marlena Szeląg

Idzie zima krok za krokiem, 

podążajmy za tym tropem! 

Raz słoneczkiem nam zaświeci 

i mrozikiem zmrozi dzieci. 

A raz stworzy ciemne chmury, 

biały śnieżek leci z góry! 

Świat dziś w śnieżnym jest kubraku, 

wychodź na dwór, przedszkolaku! 

Załóż kurtkę, rękawiczki, 

trochę zmarzną dziś policzki – 

ale to jest mała sprawa, 

czeka dobra nas zabawa! 

Orły widać już na śniegu, 

komuś spadła czapka w biegu! 

Niechaj bałwan dzisiaj stanie, 

to zimowe jest wyzwanie! 

Już lepimy kule trzy, 

On i ona, ja i ty! 

Niechaj z góry jadą sanki, 

na nich ty i koleżanki! 

Stoczcie razem bitwę śnieżną, 

niech po lodzie łyżwy jeżdżą! 

Skrzypi śnieżek pod nogami, 

To już zima – wiecie sami!

„Noc”

Janusz Jabłoński

Noc jest czarna tak jak smoła, 

Nic nie widać dookoła. 

Choć wytężasz wzrok, 

Dookoła tylko mrok. 

Noc jest czarna jak węgielek, 

Nie zobaczysz w nocy wiele. 

Tylko księżyc lśni na niebie 

I uśmiecha się do ciebie.

Piosenki

„A ja rosnę”

sł. Dorota Gellner, muz. Adam Skorupka

1. Gdybym była całkiem mała,
to bym wsiadła do sandała
i pływała po kałuży,
i nie bałam bym się burzy.
Gdybym wcale nie urosła,
miałabym z zapałek wiosła
i robiłabym, co chciała,
gdybym była całkiem mała.

Ref. A ja rosnę i rosnę
latem, zimą, na wiosnę.
I niedługo przerosnę
mamę, tatę i sosnę. 

2. Gdybym była całkiem mała,
to w kieszeni bym sypiała,
i chowała pod poduszki
sny malutkie jak okruszki.
Gdybym wcale nie urosła,
to bym sobie od was poszła
pomalutku, po cichutku
do krainy krasnoludków.

Ref. A ja rosnę i rosnę...

 „Zabawy na śniegu”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Ref.: Gdy pada śnieg, biały śnieg,

gdy sypie i prószy biały śnieg… (x2) 

Z górki na pazurki zjedziemy na sankach, 

a ze śniegu ulepimy białego bałwanka. 

Ref.: Gdy pada śnieg… (x2)

W mamę albo w tatę rzucimy śnieżkami. 

Przyszła mroźna biała zima, pobawcie się z nami. 

Ref.: Gdy pada śnieg … (x2)

Cele dydaktyczno-wychowawcze – grudzień: 

 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości,
 • poznanie nowej wartości „cierpliwość”, rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym, wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw,
 • kształtowanie postawy życzliwości,
 • poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym, ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,
 • poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,
 • poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy, 
 • poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych, 
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, 
 • wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży, zachęcanie do dbania                      o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,
 • poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę, 
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek, 
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, 
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia, poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
 • uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,
 • poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia, 
 • poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło,
 • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,
 • poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, 
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki), nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren), 
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

Piosenki

„Idzie zima zła”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak
Zimno w uszy, zimno w nosy,
trzeba robić już zapasy…
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
idzie zima zła! (x2)
Niedźwiedź włożył grube futro,
myszka norkę ma cieplutką…
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
idzie zima zła! (x2)
Gawron stroszy czarne piórka,
w dziupli chowa się wiewiórka…
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
idzie zima zła! (x2)
My się zimy nie boimy,
ciepłą kurtkę założymy…
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
zima nie jest zła! (x2)

„Dziadzio Mikołaj”

sł. i muz. tradycyjne
Dziadzio Mikołaj lasem wędruje,
w okna zagląda i nasłuchuje.
Gwiazdką w okna świeci,
gdzie są grzeczne dzieci?
Gwiazdką w okna świeci,
gdzie są grzeczne dzieci?
O każdym grzecznym dziecku pamięta,
stary dziadunio – Mikołaj Święty.
Co za radość będzie,
gdy do nas przybędzie!
Co za radość będzie,
gdy do nas przybędzie!

Kącik Dobrego Startu

„Uśmiech”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Uśmiechnięte dzieci /
ciepło są ubrane. //
Uśmiechniętych dzieci /
policzki rumiane. //
Wszystkie mają barwne /
czapki i kurteczki. //
Idą z rodzicami /
na śnieg, na saneczki. //

„Choinka”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Choinka / stoi //
między / nami. //
Choinka / świeci //
świateł/kami. //
Choinka, / jaka //
ona / piękna. //
Choinka, / ciągle //
na nią / zerkam. //
Choineczki, / choineczki //
są ozdobą / świąt. //
Choineczki, / choineczki //
zdobią w święta / dom. //

Wiersze

„Choinka w lesie”

Maria Konopnicka

– A kto tę choinkę
Zasiał w ciemnym lesie?
– Zasiał ci ją ten wiaterek,
Co nasionka niesie.
– A kto tę choinkę
Ogrzał w ciemnym boru?
– Ogrzało ją to słoneczko
Z niebieskiego dworu.
– A kto tę choinkę
Poił w ciemnym gaju?
– Jasne ją poiły rosy
I woda z ruczaju.
– A kto tę choinkę
Wyhodował z ziarna?
– Wychowała ją mateńka,
Ziemia nasza czarna!

„Zawierucha”

Stefania Szuchowa

Uciekała gwiazdeczka śniegowa,
bo się chciała przed wichurą schować.
Była wątła, maleńka i cicha,
a ten wicher ją ciągle popychał.
Gdy na chwilę usiadła na daszku,
to ją porwał i zaniósł do lasku…
– Skończże, wichrze, te szalone figle,
daj odpocząć na świerkowej igle!
Nie porywaj mnie, wichrze, nie miotaj,
ja chcę sobie troszkę pomigotać…
Ale wicher gwiazdki nie słucha.
Hej, gwiazdeczko, tańcz, bo zawierucha!

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)