Aktualności

kids read

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń:

 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
 • okazywanie życzliwości dla innych osób;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku;
 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie; 
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 • kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
 • rozumienie pojęcia rodzina, nazywanie członków rodziny;
 • zacieśnianie więzi rodzinnych; 
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • eksperymentowanie z dźwiękiem, rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności, doskonalenie sprawności manualnych;
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
 • porównywanie elementów i posługiwanie siępojęciami dużymały;
 • umiejętnośćodróżniania pary od jednostki;
 • przybliżanie wartości zabawy w parach; 
 • taniec cwałem bocznym po kole;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • zgodne współdziałanie w zabawie; 
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu; 
 • uświadamianie zagrożeńpłynących ze świata ludzi i zwierząt oraz nauka unikania zagrożeń;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy; 
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania siępodczas spotkania z nieznanym psem;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;

 Piosenki

„Przybieżeli do Betlejem”

 1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
  Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze

Ref.  Chwała na wysokości, 

         chwała na wysokości,             /x2

         a pokój na ziemi

 1. Oddawali swe ukłony w pokorze
  Tobie z serca ochotnego, o Boże!

„Pada śnieg” 

(org. Jingle Bells) sł. Elżbieta Zechenter -Spławińska, 

muz. James Lord Pierpont

 1. Poprzez białe drogi z mrozem za pan brat

 pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr. 

Biegnij koniu wrony przez uśpiony las. 

My wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. 

          Co za radość, gdy saniami można jechać w dal. 

          Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. 

          A przed nami i nad nami wiruje tyle gwiazd. 

 1. Biegniesz biała drogo, nie wiadomo jak. 

Nie ma tu nikogo, kto by znaczył ślad. 

Tylko szybkie sanie, tylko szybki koń, 

Tylko sanki roześmiane i piosenki ton. 

Ref.: Pada śnieg…

„Kocham Babcię, kocham Dziadka” 

muz. Barbara Kolago, sł. Anna Bernat 

Kocham Babcię, kocham Dziadka, 

bo kochanych Dziadków mam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka 

– na bębenku dla nich gram! 

Bam, bam, bam,

 ram, tam, ram! 

Na bębenku, na bębenku: 

ram, tam, ram! 

Dla kochanych Dziadków gram! Ram, tam, tam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka, 

więc buziaka szybko dam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka 

– na trójkącie dla nich gram! 

Dzyń, dzyń, dzyń, 

bim, bam, bam! 

Na trójkącie, na trójkącie:

dzyń, dzyń, dzyń, 

bim, bam, bam! 

Dla kochanych Dziadków gram! Bim, bam, bam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka, 

to powtarzam wszystkim wam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka 

– na kołatce dla nich gram! 

Klap, klap, klap, 

pat, pat, pam! 

Na kołatce, na kołatce: 

klap, klap, klap, 

pat, pat, pam! 

Dla kochanych Dziadków gram! Pat, pat, pam! 

„Sanna”

 sł. Barbara Kossuth, muz. Adam Markiewicz

 1. Zima, zima, zima

 pada, pada śnieg. 

Jadę, jadę w świat sankami,

 sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 

 1. Jaka pyszna sanna, parska raźno koń. 

Śnieg rozbija kopytami, 

sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, ... 

 1. Zasypane pola, w śniegu cały świat. 

Biała droga hen, przed nami, 

sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, ..

 Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień:

 • poznanie oznak zimy;
 • dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;
 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach; 
 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;
 • umiejętność tańca krokiem dostawnym;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom podczas zimy, kształtowanie umiejętności bycia dobrym.
 • umiejętność wyrażania uczuć;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila; 
 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych, wyrabianie wrażliwości muzycznej; 
 • poznanie pojęć zamrażanie roztapianie;
 • określanie sposobów wyrażania miłości;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy; 
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń; 
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych; 
 • rozwijanie ekspresji ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych;
 • umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych; 
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;
 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami ;
 • nazywanie emocji;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny; 
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
 • odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia; 
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

Marana tha!

Marana tha! 

Przyjdź Jezu Panie,

W swej chwale do nas zejdź!

Marana tha! Usłysz wołanie,

gdy się wypełnią wieki.

 

Bałwanek

(sł. i muz. Anna Bernat)

Ulepiła Hanka małego bałwanka, 

małego bałwanka – raz, dwa, trzy. 

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, 

wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy. 

Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy, 

nosek marchewkowy – raz, dwa, trzy. 

I dwa oczka czarne, a na głowie garnek, 

a na głowie garnek – raz, dwa, trzy.

Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło, 

śnieżek roztopiło – raz, dwa, trzy. 

Więc się smuci Hanka, że nie ma bałwanka, 

że nie ma bałwanka – raz, dwa, trzy. 

Ulepiła Hanka nowego bałwanka, 

nowego bałwanka – raz, dwa, trzy. 

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, 

wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy.

Przybieżeli do Betlejem

 1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
  Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze

Ref.  Chwała na wysokości, 

         chwała na wysokości,             /x2

         a pokój na ziemi

 1. Oddawali swe ukłony w pokorze
  Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Ref.

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad:

 • rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania, uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania,

 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem;

 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;

 • uwrażliwianie na piękno wsi ;

 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów i kształtowanie pojęcia numer domu;

 • uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania; 

 • przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina oraz kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;

 • uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki; 

 • poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych; 

 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju; 

 • kształtowanie postaw patriotycznych;

 • budzenie dumy z przynależności narodowej; 

 • zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence;

 • rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce; 

 • przeliczanie symboli narodowych;

 • rozpoznawanie symboli narodowych;

 • rozbudzanie postaw patriotycznych; 

 • wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;

 • uwrażliwianie na folklor;

 • wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech;


 „Rodzina” 

Ten pierwszy to nasz dziadziuś,

 A obok – babusia, 

Największy to tatuś, 

A przy nim mamusia, 

A to jest dziecinka mała, 

Tralalala, lalala,

A to – moja rączka cała Tralalala, lalala...

„Znak”

- Czy wiesz, jaki to znak:

W czerwonym polu

Biały ptak?

 - Wiem – 

Odpowiedział Jędrek mały – 

To jest znak Polski:

Orzeł Biały.

„Mikołaj”

W renifery zaprzężone,

pędzą sanie jak szalone.

W nich mikołaj jest – o rany!

Jedzie do nas roześmiany.

Wiezie wszystkim nam prezenty,

jak co roku dziadek święty.

„Chrapu chrap w mroźną zimę” 

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

 1. Niedźwiedź zimę przespać musi, 

bo to śpioch ogromny jest. 

Nikt do wstania go nie zmusi, 

choćby wylał morze łez.

Ref.: Chrapu, chrap, w mroźną zimę, 

chrapu, chrap, pod pierzynę, 

chrapu, chrap, zanurkować 

i do wiosny leżakować. 

 1. Nie wybierze się na narty 

i w hokeja nie chce grać. 

Nie dla misia takie sporty.

 on po prostu musi spać. 

 „Co przyniesie Mikołaj”

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

 1. Pod choinką jest paczuszek sto.

Co przyniesie Ci Mikołaj, co?

Może pociąg, fu,fu,fu,

Małą trąbkę, tru, tu, tu,

Albo kotka miał, miał, miał.

A co Ty byś chciał?

 1. Na choince złota gwiazdka lśni,

Co Mikołaj dziś przyniesie Ci?

Nową lalę, la, la, la,

Lub kaczuszkę kwa, kwa, kwa,

Czekoladę, mniam, mniam, mniam,

Zgadnij teraz sam.

„Niebo to najwspanialsze z miejsc”

 1. Niebo to najwspanialsze z miejsc,

 łaska, chwała czeka tam cię, 

Boga twarz zobaczysz też,

niebo najwspanialsze z miejsc.  (mówię wam to:) 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)