Aktualności

kids read

Poznają zwyczaje karnawałowe.

Poznają różne zabawy zimowe.

Kształtują postawę zdrowej rywalizacji.

Poznają proces powstawania węgla i jego zastosowanie.

Doskonalą dodawanie na konkretach w zakresie 7.

Doceniają ciężką pracę górnika, piekarza.

Poznaje przedmioty dawne i współczesne i zna ich przeznaczenie.

Doskonalą motorykę małą i dużą.

Rozwijają  zwinność i poczucie rytmu.

Oceniają  swoje zachowanie, podejmuje wysiłek pracy nad sobą.

 

Wiersz:

 „Śnieżek”

Małgorzata Strzałkowska

Prószy śnieżek na uliczki, prószy śnieżek na chodniczki-

Przykrył daszki kamieniczek , przykrył drzewka i trawniczek,

Przykrył krzaczki, przykrył dróżki, przykrył kłaczki, piórka, nóżki,

Przykrył  skwerki i ławeczki, zmoczył buty i czapeczki,

Parasolki, rękawiczki i kaptury, i szaliczki…

Wszędzie leży śnieżek świeży, wszędzie świeży śnieżek leży…

Nie zamierza przestać wcale- a niech sobie prószy dalej…

 

Zabawa muzyczna:

„Chlebak”

autor nieznany.

Jestem sobie chlebak, żółty płaszczyk noszę,

I ciebie bułeczko do tańca poproszę, la, la, la,

Mięsił mnie piekarczyk w takiej dużej dzieży,

Aby dla dziateczek upiec chlebek świeży, la, la, la,

Niosą mnie na tacy dzieciom na śniadanie,

I z całego chlebka, nic już nie zostanie, la, la, la.

Piosenka:

„Hej w kopalni”

sł i muz. K. Przybylska

Hej, w kopalni praca wre,

Górnicy pracują,

Całe noce, całe dnie,

Węgiel wyrąbują.

          Buch, buch, buch, stuk, stuk, stuk,

          Słychać tam wielki huk.

Modlitwa:

Dziękuję Ci Boże za chleb,

Za smaczny, zdrowy chleb,

Za to że jest na mym stole,

Za to że karmisz mnie.

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: (34) 324 62 44 oraz 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)