Aktualności

kids read

 

Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:

 • rozwijanie zainteresowania bajkami, przybliżenie literatury dziecięcej;
 • poznanie zawodu logopedy;
 • ćwiczenie kulturalnego wysławiania się;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
 • wzbudzanie zainteresowania książkami;
 • rozwijanie koncentracji słuchowej;
 • nauka współdziałania, rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych;
 • wykonanie zakładek do książek;
 • poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej;
 • dostarczanie właściwych wzorów zachowania się w miejscach publicznych;
 • utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;
 • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania;
 • aktywne słuchanie muzyki;
 • nabywanie umiejętności tworzenia budowli przestrzennych;
 • umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny;
 • odczuwanie więzi z członkami rodziny;
 • nazywanie i przeliczanie części ciała;
 • kształtowanie świadomości siebie;
 • doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych;
 • kształtowanie estetyki i harmonii ruchu;
 • wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań;
 • tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną;
 • powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia;
 • poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy;
 • definiowanie i dzielenie elementów na zbiory;
 • utrwalanie pojęcia zbiór;
 • kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy;
 • rytmiczne recytowanie słów;
 • interpretowanie piosenki za pomocą ruchu;
 • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce;
 • ćwiczenie pamięci podczas pracy plastycznej;
 • budzenie otwartości na uczucia.

 

Krasnoludki

sł. i muz. tradycyjne

My jesteśmy krasnoludki.

Hop -sa -sa, hop -sa -sa!

Pod grzybkami nasze budki.

Hop -sa -sa, hop -sa -sa!

Jemy mrówki, żabie łapki.

Oj tak, tak! Oj tak, tak!

A na głowach krasne czapki

– to nasz znak, to nasz znak.

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka.

Ojojoj, ojojoj!

Płacze nawet niezabudka.

Ojojoj, ojojoj!

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy:

Tru -tu -tu, tru -tu -tu!

Gdy ktoś senny, to uśpimy:

Lu -lu -lu, lu -lu -lu.

Puk, puk

Sł. i muz. Tradycyjne

Jaki dzień wesoły

jaki dzień radosny,

wszystko dziś się śmieje,

pachną kwiaty wiosny.

Puk, puk serca biją,

puk, puk jak tam-tamy,

Mamusiu, Tatusiu, bardzo was kochamy.

My jesteśmy żabki małe.

My jesteśmy żabki małe, rozbrykane i zuchwałe.

My skaczemy, rozrabiamy, rechoczemy i kumkamy.

Czasem mama ma nas dość, gdy zrobimy coś na złość.

Grzeczni potrafimy być, wtedy da się z nami żyć.

Pan Jezus także Mamę miał

Pan Jezus także Mamę miał,

kiedy w Nazarecie żył.

Jezu, naszej mamie daj dużo łask i dużo sił. (x2)

Pan Jezus Opiekuna miał,

kiedy w Nazarecie żył.

Jezu, tatusiowi daj dużo łask i dużo sił. (x2)

 

 

Założenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień:

 • poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
 • nazywanie elementów stołu wielkanocnego;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;
 • rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania;
 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi;
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków;
 • ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi;
 • utrwalenie pojęcia para;
 • dobieranie par przeciwstawnych;
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;
 • klaskanie w rytm melodii, rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych;
 • rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;
 • wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji;
 • ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;
 • doszukiwanie się przyczyny wydarzenia;
 • poznanie zasad zachowania się w kinie i w teatrze;
 • dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie;
 • poszerzanie wiedzy na temat baletu;
 • rozwijanie płynności ruchów;
 • wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch;
 • poznanie zawodu malarza;
 • wdrażanie do odpowiedniego używania słów: malarz, galeria, obraz;
 • wyrażanie siebie w malarstwie;
 • ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
 • poznanie akcesoriów urodzinowych;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia;
 • motywowanie do kulturalnego zachowywania się;
 • ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu;
 • wyrażanie emocji w formie śpiewu;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w pracach plastycznych;
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy.

 

„Głowa, ramiona”

Zabawa ze śpiewem wg M. Bogdanowicz

Ach, gimnastyka, dobra sprawa,

dla nas wszystkich to zabawa.

Ręce w górę i w przód, i w bok,

skłon do przodu, w górę skok.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

Kolana, pięty, kolana pięty.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

Oczy, uszy, usta, nos.


Krasnoludki

sł. i muz. tradycyjne

My jesteśmy krasnoludki.

Hop -sa -sa, hop -sa -sa!

Pod grzybkami nasze budki.

Hop -sa -sa, hop -sa -sa!

Jemy mrówki, żabie łapki.

Oj tak, tak! Oj tak, tak!

A na głowach krasne czapki

– to nasz znak, to nasz znak.

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka.

Ojojoj, ojojoj!

Płacze nawet niezabudka.

Ojojoj, ojojoj!

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy:

Tru -tu -tu, tru -tu -tu!

Gdy ktoś senny, to uśpimy:

Lu -lu -lu, lu -lu -lu.

„ Biedroneczka”

autor nieznany

Biedroneczka mała

potrawce biegała.

Nóżkami tupała,

rączkami machała.

Potem się ślizgała

do góry i w dół.

W kółko się kręciła

i piłką bawiła.

Gdy deszcz zaczął padać,

pod listkiem się skryła

i bardzo zmęczona

spać się położyła.

A - A - A ALLELUJA

A - a - a alleluja h

Ho - ho - ho hosanna

Mój Pan kocha mnie

Jego radość jest w sercu mym.

 

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

 • czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • poznanie rodzajów mleka, nazywanie produktów mlecznych;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
 • rozwijanie kreatywności w zabawach z życiem produktów spożywczych;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • ćwiczenie zgodnej współpracy;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;
 • przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;
 • doskonalenie sprawności motorycznych;
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie;
 • nabywanie empatii w stosunku do zwierząt;
 • poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
 • zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
 • określenie liczby w zbiorze;
 • przyporządkowanie jeden do jednego;
 • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
 • naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin);
 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
 • poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;
 • kształtowanie rozumienia ze słuchu;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;
 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;
 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;
 • śpiewanie do znanych melodii;
 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;
 • nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi;
 • odczuwanie przyjemnych doznań po uporządkowaniu miejsca zabawy.

 

„Rysuję Krzyż”

 1. Rysuję krzyż z kropelką krwi

i z jedną dużą łzą.

Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi,

Dla mnie otwarte. są

Ref.    Za ten krzyż i Twoje łzy,

          Za serdeczne krople krwi,

          Jezu dziękuję Ci!

           Za otwarte nieba drzwi,

           Drogą, którą szedłeś,

           Ty Jezu dziękuję Ci!

„ Biedroneczka”

autor nieznany

Biedroneczka mała

potrawce biegała.

Nóżkami tupała,

rączkami machała.

Potem się ślizgała

do góry i w dół.

W kółko się kręciła

i piłką bawiła.

Gdy deszcz zaczął padać,

pod listkiem się skryła

i bardzo zmęczona

spać się położyła.

„Rośnie trawa”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Zieleni się trawa na łące,

rosną kwiatuszki pachnące.

A w o grodzie tulipany

– ulubione kwiaty mamy.

A w doniczkach na balkonie

zasadzimy pelargonie.

Będą pięknie wyglądały

i nasz balkon ozdabiały.

„Z wiatrem biegam po niebie”

Z wiatrem biegam po niebie,

Czekam tęczo na ciebie,

Gdy znów zabłyśniesz kolorami,

Dzieci zagrają dzwoneczkami.


Cele dydaktyczno-wychowawcze – luty:

  • uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka;
  • rozumienie pojęcia czyste powietrze;
  • poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek;
  • ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz;
  • odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła;
  • kształtowanie poszanowania dla środowiska;
  • rozwijanie doświadczeń sensorycznych;
  • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych;
  • ćwiczenie rozróżniania kolorów;
  • nabywanie gotowości do pomocy rodzicom w sadzeniu i pielęgnacji roślin;
  • rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;
  • uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;
  • rozwijanie zainteresowań badawczych, kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem;
  • umiejętność postępowania w styczności z ogniem;
  • nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa;
  • ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów;
  • dostrzeganie podobieństw między dźwiękami instrumentów a odgłosami natury;
  • budzenie wrażliwości muzycznej;
  • zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim;
  • rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych;
  • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką;
  • rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych;
  • ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;
  • nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem;
  • doskonalenie umiejętności zapamiętywania;
  • zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa;
  • rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowywania maski;
  • czerpanie satysfakcji z zabaw plastyczno - technicznych;
  • poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy;
  • ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich;
  • ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów;
  • dostosowanie ruchów tanecznych do tempa.

Kącik Dobrego Startu

„Gdy Pan Jezus był malutki”

Gdy Pan Jezus był malutki nigdy nie próżnował
Z Matką Bożą i Józefem pilnie wciąż pracował
Tak piłował tak heblował i wełenkę zwijał
Nosił wodę rąbał drzewo i gwoździe przybijał

 

„Grasz w kolory?”

sł. Ewa Chotomska, muz. Krzysztof Marzec

 

 1. Grasz w kolory? – Gram!

Znasz kolory? – Znam!

Wiem, że trawa jest zielona,

zielone są drzewa.

Kiedy wiosną puszczą listki,

ptaki będą śpiewać.

Wiem, że żółte jest słoneczko,

piasek i banany,

a niebieskie są migdały,

niebo, oczy mamy.

Ref.: Kolory, kolory,

pełno ich wokoło.

Dobrze, że je mamy,

z nimi jest wesoło. (x2)

 1. Grasz w kolory? – Gram!

Znasz kolory? – Znam!

Wiem, że serce jest czerwone,

kiedy je rysuję.

Chcesz, to chętnie ci serduszko

takie podaruję.

Myszki szare, mleko białe,

prosiaczki różowe,

a jesienią zakwitają wrzosy fioletowe.

Ref.: Kolory, kolory...

Grasz w kolory? – Gram! Znasz kolory? – Znam!

 

„Karnawałowy walczyk”

sł. i muz. Joanna Bernat

Karnawałowy walczyk –

mięciutko raz, dwa, trzy!

Czarodziej z nami tańczy,

wróżka i pirat zły.

Karnawałowy walczyk –

kapela pięknie gra.

Śpiewają przebierańcy,

śpiewamy ty i ja.

W przedszkolu dziś zabawa,

od rana ruch i gwar.

Karnawał to karnawał,

już znamy balu czar.

Choć dobrze się bawimy,

każdy ma w sercu żal.

Tak smutno będzie kończyć

karnawałowy bal.

 

Wiersze

 

 

Pajacyk

Henryk Rostworowski

Fiku -miku, fiku -miku

poskacz z nami, pajacyku.

Popatrz na przedszkolaka,

zaraz się nauczysz skakać.

 Fiku -miku, fiku -miku

poskacz z nami, pajacyku,

skacze Krysia, skaczę ja! 

Poskacz z nami, hopsasa!

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń:

 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
 • okazywanie życzliwości dla innych osób;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku;
 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie; 
 • rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;
 • kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu;
 • rozumienie pojęcia rodzina, nazywanie członków rodziny;
 • zacieśnianie więzi rodzinnych; 
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek;
 • odnajdywanie kształtów w przedmiotach wokół nas;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • eksperymentowanie z dźwiękiem, rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności, doskonalenie sprawności manualnych;
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby;
 • porównywanie elementów i posługiwanie siępojęciami dużymały;
 • umiejętnośćodróżniania pary od jednostki;
 • przybliżanie wartości zabawy w parach; 
 • taniec cwałem bocznym po kole;
 • kształtowanie motoryki w zakresie zwinności;
 • zgodne współdziałanie w zabawie; 
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu; 
 • uświadamianie zagrożeńpłynących ze świata ludzi i zwierząt oraz nauka unikania zagrożeń;
 • poznawanie zmysłów smaku i zapachu;
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy; 
 • szeregowanie elementów od najmniejszego do największego;
 • ćwiczenie umiejętności zachowania siępodczas spotkania z nieznanym psem;
 • poznanie przyczyn przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do pory roku;

 Piosenki

„Przybieżeli do Betlejem”

 1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
  Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze

Ref.  Chwała na wysokości, 

         chwała na wysokości,             /x2

         a pokój na ziemi

 1. Oddawali swe ukłony w pokorze
  Tobie z serca ochotnego, o Boże!

„Pada śnieg” 

(org. Jingle Bells) sł. Elżbieta Zechenter -Spławińska, 

muz. James Lord Pierpont

 1. Poprzez białe drogi z mrozem za pan brat

 pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr. 

Biegnij koniu wrony przez uśpiony las. 

My wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. 

          Co za radość, gdy saniami można jechać w dal. 

          Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. 

          A przed nami i nad nami wiruje tyle gwiazd. 

 1. Biegniesz biała drogo, nie wiadomo jak. 

Nie ma tu nikogo, kto by znaczył ślad. 

Tylko szybkie sanie, tylko szybki koń, 

Tylko sanki roześmiane i piosenki ton. 

Ref.: Pada śnieg…

„Kocham Babcię, kocham Dziadka” 

muz. Barbara Kolago, sł. Anna Bernat 

Kocham Babcię, kocham Dziadka, 

bo kochanych Dziadków mam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka 

– na bębenku dla nich gram! 

Bam, bam, bam,

 ram, tam, ram! 

Na bębenku, na bębenku: 

ram, tam, ram! 

Dla kochanych Dziadków gram! Ram, tam, tam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka, 

więc buziaka szybko dam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka 

– na trójkącie dla nich gram! 

Dzyń, dzyń, dzyń, 

bim, bam, bam! 

Na trójkącie, na trójkącie:

dzyń, dzyń, dzyń, 

bim, bam, bam! 

Dla kochanych Dziadków gram! Bim, bam, bam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka, 

to powtarzam wszystkim wam! 

Kocham Babcię, kocham Dziadka 

– na kołatce dla nich gram! 

Klap, klap, klap, 

pat, pat, pam! 

Na kołatce, na kołatce: 

klap, klap, klap, 

pat, pat, pam! 

Dla kochanych Dziadków gram! Pat, pat, pam! 

„Sanna”

 sł. Barbara Kossuth, muz. Adam Markiewicz

 1. Zima, zima, zima

 pada, pada śnieg. 

Jadę, jadę w świat sankami,

 sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 

 1. Jaka pyszna sanna, parska raźno koń. 

Śnieg rozbija kopytami, 

sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, ... 

 1. Zasypane pola, w śniegu cały świat. 

Biała droga hen, przed nami, 

sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, ..

 Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień:

 • poznanie oznak zimy;
 • dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;
 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach; 
 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;
 • umiejętność tańca krokiem dostawnym;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom podczas zimy, kształtowanie umiejętności bycia dobrym.
 • umiejętność wyrażania uczuć;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila; 
 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych, wyrabianie wrażliwości muzycznej; 
 • poznanie pojęć zamrażanie roztapianie;
 • określanie sposobów wyrażania miłości;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych;
 • czekanie na swoją kolej podczas rozmowy; 
 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń; 
 • przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych; 
 • rozwijanie ekspresji ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych;
 • umiejętność odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych; 
 • utrwalanie podstawowych kolorów;
 • usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdób na choinkę;
 • czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami ;
 • nazywanie emocji;
 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • utrwalanie nazw części ciała;
 • kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny; 
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
 • odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia; 
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;

Marana tha!

Marana tha! 

Przyjdź Jezu Panie,

W swej chwale do nas zejdź!

Marana tha! Usłysz wołanie,

gdy się wypełnią wieki.

 

Bałwanek

(sł. i muz. Anna Bernat)

Ulepiła Hanka małego bałwanka, 

małego bałwanka – raz, dwa, trzy. 

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, 

wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy. 

Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy, 

nosek marchewkowy – raz, dwa, trzy. 

I dwa oczka czarne, a na głowie garnek, 

a na głowie garnek – raz, dwa, trzy.

Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło, 

śnieżek roztopiło – raz, dwa, trzy. 

Więc się smuci Hanka, że nie ma bałwanka, 

że nie ma bałwanka – raz, dwa, trzy. 

Ulepiła Hanka nowego bałwanka, 

nowego bałwanka – raz, dwa, trzy. 

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła, 

wesoło tańczyła – raz, dwa, trzy.

Przybieżeli do Betlejem

 1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
  Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze

Ref.  Chwała na wysokości, 

         chwała na wysokości,             /x2

         a pokój na ziemi

 1. Oddawali swe ukłony w pokorze
  Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Ref.

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)