Aktualności

kids read

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 9, 10.

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 9, 10.

 

 

WIERSZ

PIOSENKA

"Babciu, Dziadku"      

1. Babciu droga babciu powiedz mi.  Czy potrafisz zrobić to co My?

My tupiemy: tup, tup, tup. Teraz babciu zrób to Ty!

Babciu droga babciu powiedz mi.  Czy potrafisz zrobić to co My?

My skaczemy: raz, dwa, trzy. Teraz babciu podskocz to Ty!

 

2. Dziadku drogi dziadku powiedz mi. Czy potrafisz zrobić to co My?

My klaszczemy: raz, dwa, trzy. Teraz dziadku zrób to Ty!

Dziadku drogi dziadku powiedz mi. Czy potrafisz zrobić to co My?

My całuski damy Ci. Teraz dziadku daj nam Ty!

 

Piosenka religijna

Pan Jezus także Mamę miał, kiedy w Nazarecie żył.

Jezu, naszej mamie daj dużo łask i dużo sił. (x2)

 

Pan Jezus Opiekuna miał, kiedy w Nazarecie żył.

Jezu, tatusiowi daj dużo łask i dużo sił. (x2)

Pan Jezus także Babcię miał, kiedy w Nazarecie żył.

Jezu, naszej babci daj dużo łask i dużo sił. (x2)

 

Pan Jezus także Dzieckiem był, kiedy w Nazarecie żył.

Jezu, wszystkim dzieciom daj dużo łask i dużo sił. (x2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Dla kogo ta laurka,

W słońcu, zieleni, chmurkach?

Dla kogo każda wnuczka,

Dla kogo każdy wnuczek,

Maluje dzisiaj kwiaty,

Przynosi upominek?

Dla kogo jest ten wierszyk,

I życzenia od dzieci?

Już wiecie? Oczywiście

Dla wszystkich babć i dziadków

Na świecie!

 

"Babciu, Dziadku"

Babciu, Dziadku coś Ci dam

Jedno serce, które mam

A w tym sercu róży kwiat

Babciu, Dziadku, żyj sto lat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: (34) 324 62 44 oraz 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)