Aktualności

kids read

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

-Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.

-Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

-Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.

-Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

-Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

-Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

-Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

-Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

-Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

-Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

-Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.

-Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.

-Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 19, 20.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 19, 20.

 

 

WIERSZ

PIOSENKI

Słonko mocniej grzeje
zieleni się las,
woła wszystkie dzieci
już wakacji czas.

Misio się opala i laleczka też,
nawet ze swej norki
wyjrzał mały jeż.

Lato, lato, co wy dzieci na to,
lato, lato przyszło do nas już.

Czas już na wakacje,
na wakacje czas,
odwiedzimy rzekę,
odwiedzimy las

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

,,Oto morze Bałtyckie jest”

Oto twarze na monetach w tych rybach w tych sieciach

w rękach człowieka

na łódce na Morzu Bałtyckim są,

a oto twarze na monetach w tych rybach w tych sieciach

w rękach człowieka

na łódce na Morzu Bałtyckim są,

oto twarze, oto twarze, oto twarze na monetach

w tych rybach w tych sieciach

w rękach człowieka na łódce na Morzu Bałtyckim są.

Piosenka religijna

Jestem mały jak palec,

Jestem mały jak mrówka,

Ale proszę Cię, Panie,

Wejdź do mego serduszka.

 Ale proszę Cię, Panie,

Wejdź do mego serduszka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: (34) 324 62 44 oraz 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)