Aktualności

kids read

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego.

Budzenie zainteresowania czytaniem.

Rozwijanie umiejętności językowych.

Usprawnianie narządów mowy.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głosek ł, z.

Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia książek.

Zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek.

Zapoznanie z procesem powstawania książki.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.

Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence.

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-plastycznej.

Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.

Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.

Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).

Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Kształtowanie orientacji na kartce.

Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej w trakcie zabaw

z lusterkami.

Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Kształtowanie sprawności fizycznej.

Rozwijanie koordynacji ruchowej.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).

Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.

Omówienie cyklu rozwojowego żaby.

Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.

Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego przygotowywania potraw podczas zabaw.

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.

Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).

 

 

WIERSZE

PIOSENKA

,,BAL NA ŁĄCE”

M. GINTOWT

Tańczą żaby dziś na łące,

w pas kłaniają się biedronce:

-Zapraszamy, zapraszamy!

Wielki bal tu dzisiaj mamy.

Usłyszały zaproszenie

leśne pszczoły i szerszenie:

-Zapraszamy, zapraszamy!

Wielki bal tu dzisiaj mamy.

Po tych słowach z całej łąki

przyłączyły się pająki.

-Zapraszamy, zapraszamy!

Wielki bal tu dzisiaj mamy.

Już na łące się zebrali

przyjaciele duzi, mali.

Tańczą, skaczą i pląsają,

bowiem wielki bal dziś mają.

 

,,JAK ROZMAWIAĆ TRZEBA Z PSEM?”

J. BRZECHWY

Wy nie wie­cie, a ja wiem,
Jak roz­ma­wiać trze­ba z psem,
Bo po­zna­łem ję­zyk psi,
Gdy miesz­ka­łem w pew­nej wsi.
A więc wo­łam: - Do mnie, psie!
I już pies od­zy­wa się.
Po­tem wo­łam: - Hop-sa-sa!
I już mam przy so­bie psa.
A gdy po­wiem: - Ci­cho leż!
Leżę ja i pies mój też.
Kie­dy dłoń wy­cią­gam doń,
Grzecz­nie liże moją dłoń.
I za­baw­nie szcze­rzy kły,
Choć nie bywa ni­g­dy zły.
Gdy psu kość dam - pies ją ssie,
Bo to są zwy­cza­je psie.
Gdy pi­sa­łem wier­szyk ten,
Pies u nóg mych za­padł w sen,
Po­tem wstał, wy­prę­żył grzbiet,
Żebym z nim na spa­cer szedł.
Szli­śmy ra­zem - ja i on,
Pies po­stra­szył sta­do wron,
Po­tem biegł zwy­cza­jem psim,
A ja bie­głem ra­zem z nim.
On uja­dał. A ja nie.
Pies i tak ro­zu­mie mnie,
Pies ro­zu­mie, bo ja wiem,
Jak roz­ma­wiać trze­ba z psem.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Bo rodzina to rodzina”

sł. E. Stadtmüller

1. Są na świecie ludzie bliscy
I najbliżsi,
Co pod jednym dachem wspólne
snują plany,
jednym głosem ze snu budzik
ich wyrywa,
raźniej razem witać ranek
rozespany.

Ref. Bo rodzina – to rodzina,
dobrze razem siąść za stołem
i zwyczajnie się podzielić
i uśmiechem, i rosołem.

2. Życie bywa czasem dosyć
niebezpieczne
i paskudne figle lubi
ludziom płatać,
lecz na szczęście całkiem blisko
jest rodzina,
już na pomoc biegną prędko
mama, tata.

Ref. Bo rodzina – to rodzina,
dobrze razem siąść za stołem
i zwyczajnie się podzielić
i uśmiechem, i rosołem.

3. Ma w rodzinie swoje miejsce
mały, duży.
Ma w rodzinie swoje miejsce
młody, stary.
Wnuczek z dziadkiem dogadują się
wspaniale
i to nie są, moi drodzy.
żadne czary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)