Aktualności

kids read

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.

Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie  niechęci.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliczanie sylab w słowie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

 

WIERSZ

PIOSENKA

..Rolnik” Z. Dmitroca

Rolnik rano rusza w pole

Orać pługiem czarną rolę,

Sieje zboże i buraki,

Z których potem są przysmaki

 

,,Życzenia dla Ziemii” A. Dziechciarczyk

Życzymy Ci Ziemio miła

Abyś zawsze czysta była

By zwierzęta i rośliny

Zawsze czystą wodę piły

No i żeby chcieli ludzie

Żyć w czystości, a nie brudzie

By Twój oddech był świeżością

A w Twym sercu uśmiech gościł


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Piosenka religijna

Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg. x2

Podnieśmy wszyscy nasze serca,

podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

stawajmy przed obliczem Pana

wielbiąc Go. x2  

,, Od morza aż do Tatr” M. Kluza

ref. Od morza aż do Tatr

To Polska to mój świat

To serca mego pieśń

I Skarb. x2

 

1. To kochana ziemia rodzinna

To znajomy każdy kwiat

Błyszczą w słońcu rosy nad ranem

I prastary szumi las

 

2. To kochana ziemia rodzinna

Śpiewa dla niej każdy ptak

Pachną wiatrem po niej melodie

I spokojnie płynie Wisła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: (34) 324 62 44 oraz 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)