Aktualności

kids read

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.

Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.

Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.

Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.

Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.

Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.

Wdrażanie do współdziałania w zabawie.

Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.

Rozwijanie ciekawości poznawczej.

Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.

Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.

Kształcenie umiejętności wokalnych.

Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;

Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.

Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.

Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.

Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.

Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.

Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

 

WIERSZ

PIOSENKA

,,Kolorowy bukiet”

B. Lewandowska


Do parku przyszły

z przedszkola dzieci.

Chcą zrobić z liści

barwny bukiecik.

Listki czerwone

jak malowane,

leżą pod klonem

i pod kasztanem.

Pod dębem leżą

brązowe liście.

Liście pod wierzbą

błyszczą srebrzyście.

Serduszka złote

spadają z brzozy.

Jaś ma ochotę

w bukiet je włożyć.

Gdy ten bukiecik

stanie na stole,

ozdobi dzieciom

całe przedszkole.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

,,Idzie lasem Pani Jesień”

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie
Korale, korale jesieni

Ref.: Idzie lasem Pani Jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie

Ref.: Idzie lasem Pani Jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

 

„Jak paciorki różańca”

 

Ref. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,

Nasze smutki, radości i blaski,

A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,

Święta Panno Maryjo pełna łaski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: (34) 324 62 44 oraz 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)