Aktualności

kids read

Cele dydaktyczno- wychowawcze

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym. 

,,Piosenka dla Supełka”

sł. E. Stadtmuller

Dnia pewnego późnym latem
nasz znajomy superkrawiec
znalazł klika śmiesznych szmatek
i dał ponieść się zabawie.
Ref: Lalalala (klap, klap),
Lalalala (klap, klap),
Lalalalalalalala.
Lalala(tup, tup),
Lalalalalalalala.
Wziął igiełkę i niteczkę,
nie minęło czasu wiele,
jak spod ręki Antoniego
wystartował nasz Supełek.
Ref: Lalalala ( bęc, bęc)…
Teraz Pak ma przyjaciela,
z którym mu nie grozi nuda,
bo z Supełkiem, bo z Supełkiem
każda się zabawa uda.
Ref: Lalalala ( cyk, cyk)…
Jest nas więcej – no i dobrze,
bo z przyjaźnią tak się dzieje,
że się mnoży , gdy ją dzielisz,
razem zawsze jest weselej
Ref: Lalalala ( bum, bum) …

 ,,Na Straganie” J. Brzechwa

Na stra­ga­nie w dzień tar­go­wy
Ta­kie sły­szy się roz­mo­wy:
"Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więd­nie, pa­nie ko­prze."
"Cóż się dzi­wić, mój szczy­pior­ku,
Leżę tu­taj już od wtor­ku!"

Rze­cze na to ka­la­rep­ka:
"Spójrz na rze­pę - ta jest krzep­ka!"
Groch po brzusz­ku rze­pę kle­pie:
"Jak tam, rze­po? Co­raz le­piej?"
"Dzię­ki, dzię­ki, pa­nie gro­chu,
Ja­koś żyje się po tro­chu.
Lecz pie­trusz­ka - z tą jest go­rzej:
Bla­da, chu­da, spać nie może."
"A to fe­ler" -
Wes­tchnął se­ler.
Bu­rak stro­ni od ce­bu­li,
A ce­bu­la doń się czu­li:
"Mój Bu­ra­ku, mój czer­wo­ny,
Czy­byś nie chciał ta­kiej żony?"
Bu­rak tyl­ko nos za­ty­ka:
"Niech no pani prę­dzej zmy­ka,
Ja chcę żonę mieć bu­ra­czą,
Bo przy pani wszy­scy pła­czą." 
"A to fe­ler" -
Wes­tchnął se­ler.
Na­raz sły­chać głos fa­so­li:
"Gdzie się pani tu gra­mo­li?!"
"Nie bądź dla mnie taka wiel­ka" -
Od­po­wia­da jej bruk­sel­ka.
"Wi­dzie­li­ście, jaka krew­ka!" -
Za­pe­rzy­ła się mar­chew­ka.
"Niech roz­są­dzi nas ka­pu­sta!"
"Co, ka­pu­sta?! Gło­wa pu­sta?!"
A ka­pu­sta rze­cze smut­nie:
"Moi dro­dzy, po co kłót­nie,
Po co wa­sze swa­ry głu­pie,
Wnet i tak zgi­nie­my w zu­pie!"
"A to fe­ler" -
Wes­tchnął se­ler.

„Piosenka – Znaczki odblaskowe”

1. Droga koleżanko i kolego miły,
jeśli idziesz drogą, to widoczny bądź.
Przypnij do plecaka znaczek odblaskowy,
niech cię widzą wszyscy, co w pojazdach mkną.

Ref. Znaczki odblaskowe małe i błyszczące
świecą ciepłym blaskiem,
chronią nas gdy mrok.
Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze
mówią do pojazdów co po szosie mkną . 2x

2. Lewą stroną szosy poruszaj się pewnie,
tak jest najbezpieczniej, proszę uwierz mi!
Prawą stroną chodzisz po chodniku w mieście,
a na wiejskiej szosie lewej trzymaj się.

Ref. Znaczki odblaskowe małe i błyszczące…

3. Zawsze bądź uważny, zawsze bądź ostrożny,
to nie takie trudne, to jest prosty plan.
Jeśli będziesz kroczył lewą strona szosy,
nic cię nie zaskoczy, przekonasz się sam.

Ref. Znaczki odblaskowe małe i błyszczące…

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

LastMinute

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)