Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem, podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek im. Św. Rodziny z siedzibą: ul. 7 Kamienic 23, 42- 226 Częstochowa tel. 34 324 62 44., adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. reprezentowanym przez Dyrektora placówki
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnić Joanna Smagacz, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, 
   działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
  • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania działalności statutowej Administratora,
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek realizacji procesu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 7. Mają Państwo prawo do dostępu w sekretariacie Administratora do Audytu danych osobowych, w którym zawarte są następujące informacje:
  1. podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych; 
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych; 
  3. zbiory danych osobowych;
  4. formy przetwarzania:
  5. odbiorcy danych osobowych; 
  6. okres przechowywania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, natomiast po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora 
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
 10. Dane osobowe zawarte w dokumentacji Administratora będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz innymi aktami normatywnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)