Dla Rodziców

bus

Karty Zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej www.przedszkole-nazaretanek.pl 

11-15.03.2019 r.- składanie Kart Zgłoszenia Dziecka w Sekretariacie w godz. 8.00-9.00 oraz 14.00-16.00

29.03.2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej www.przedszkole-nazaretanek.pl 

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Potwierdzenie wielodzietności

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)