Informacje o terminach rekrutacji

Karty Zgłoszenia Dziecka można składać w przedszkolu

do 11.03.2022 r.- w godz. 7.00-9.00 oraz 14.00-16.00

Proszę o dokładne wypełnianie kart. Źle wypełnione karty nie będą brane pod uwagę podczas  rekrutacji. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na dane dziecka oraz podpisy rodziców.

25.03.2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej www.przedszkole-nazaretanek.pl

 

W dniach 28.03.-30.03.2022 należy złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu kandydata/dotyczy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia/

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 504 876 818

 

Poniżej dokumenty do pobrania niezbędne do rekrutacji na rok 2022/2023

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Klauzula informacyjna-przetwarzanie danych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Potwierdzenie - wielodzietność

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)