Karty Zgłoszenia Dziecka można składać w przedszkolu do 15.03.2021 r. - w godzinach 8:00 - 9:00 oraz 14:00 - 16:00.

Proszę o dokładne wypełnianie kart. Źle wypełnione karty nie będą brane pod uwagę podczas  rekrutacji. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na dane dziecka oraz podpisy rodziców.

Nabór dotyczy dzieci ur. w roku 2018

23.03.2021 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej www.przedszkole-nazaretanek.pl 

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Potwierdzenie wielodzietności

 

 

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: (34) 324 62 44 oraz 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)