Aktualności

kids read

 

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:

 • poznanie pojęć ekolog, ekologia, wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczną postawę na co dzień, wprowadzenie pojęć: sortowanie śmieci, wysypisko, śmieciarka, recykling, poznanie zasad dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców,
 • nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie
 • poznanie sposobów oszczędzania wody, kształtowanie poczucia rytmu i formy, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie poczucia rytmu i świadomości ciała,
 • poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów, poszerzenie wiedzy na temat pomagania owadom, zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki,
 • kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko, doskonalenie motoryki małej, zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół,
 • poznawanie zadań służb ratunkowych, zapoznanie się z hasłem ewakuacja i omówienie zasad zachowania się podczas ewakuacji, budowanie zaufania do innych, doskonalenie współdziałania w grupie,
 • poznanie specyfiki pracy policji, poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy, kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki, budzenie wrażliwości muzycznej,
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne,
 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję, budowniczych, rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem,
 • poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem,
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa,

 

 „Wiosenny krakowiak”

sł. i muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

1.  Na zielonej łące skaczą dwa zające.

    Żabki im wtórują, głośno przytupują.

Ref.: Dwa zające wokół krzaczka

        tańczą sobie krakowiaczka.

        Pięta, palec, palec, pięta,

        tańczy żabka uśmiechnięta.

2. Słychać śpiew kukułki,

    bzyczą żółte pszczółki.

    Wietrzyk im wtóruje,

    cicho podmuchuje.

Ref.: Ku, ku, bzyk, bzyk, wokół krzaczka

                             grają dzisiaj krakowiaczka.

         Obrót w lewo, obrót w prawo,

         psotny wietrzyk tańczy żwawo.

3. Tańczą dwa motylki

    i nie tracą chwilki.

    Bociek im wtóruje,

    pięknie dziś tańcuje.

Ref.: Dwa motyle wokół krzaczka,

tańczą sobie krakowiaczka.

Skacze bociek wąską dróżką,

raźno przytupuje nóżką.

„Maria, Maria, Maria o poranku”

1. Maria, Maria, Maria o poranku, Maria i w południe,

Maria, Maria, Maria, gdy zapada zmrok.

2. Kochaj Ją, kochaj Ją, kochaj o poranku, kochaj i w południe,

Kochaj Ją, Kochaj Ją, kochaj gdy zapada zmrok.

3. Śpiewaj Jej...

4. Wędruj z Nią...

5. Módl się z Nią....

6. Dziękuj Jej ....

7. Ufaj Jej...

„Kosz na śmieci”

Dorota Gellner

Raz widziały w parku dzieci,

co wyprawiał kosz na śmieci.

Pod czerwone wziął się boki,

i urządzał dzikie skoki.

Przez parkowe pędził dróżki,

rozrzucając szkła i puszki.

I przemykał alejkami,

z papierami za uszami.

Tu coś zgubił, tam coś rzucił,

wreszcie w krzakach się przewrócił.

Zawołały w końcu dzieci:

– Kosz na śmieci? I tak śmieci?!

Kosz zza krzaka nos wystawił,

śmietnikowy strój poprawił,

spod śmieciowej zerknął grzywki.

– Chciałem, trochę mieć rozrywki.

Od lat w jednym miejscu stałem…

Nikt z nas nie jest ideałem!

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)