PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  NA  CZERWIEC

 

 • zachęcenie do zgodnej zabawy;
 • rozwijanie percepcji słuchowej i rytmiczności powtórzeń;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. zjawisk przyrodniczych;
 • zachęcenie do aktywnego udziału w spacerze i obserwowaniu otoczenia i przestrzegania zasad bezpiecznego spaceru;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • zachęcanie do wspólnej zabawy i czekania na swoją kolej w zabawie;;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych;
 • wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy;
 • poznawanie nowych smaków, doskonalenie zmysłu zapachu;
 • poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie wielkości, układanie rytmów, klasyfikowanie;
 • poszerzanie wiedzy nt. zdrowego odżywiania;
 • utrwalenie nazw kolorów;
 • utrwalenie wiadomości nt. lata;
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów umiarkowanym głosem;
 • ćwiczenie aparatu mowy;
 • zachęcanie do aktywności ruchowej;
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji;
 • wzbogacenie wiadomości nt. budowy owoców;
 • rozwijanie zainteresowań naszą Ojczyzną;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy nt. swojej miejscowości;
 • rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej;
 • rozwijanie własnych wypowiedzi;
 • utrwalanie wiadomości nt. znanych miejsc w swojej miejscowości;
 • zachęcenie do znajomości swojego adresu zamieszkania;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie umiejętności rysowania;
 • zachęcanie do aktywności muzycznej;
 • zachęcanie do dbałości o porządek w miejscu zabawy;
 • wzbogacenie wiadomości nt. gatunków drzew, rozpoznawanie drzew w otoczeniu;
 • rozwijanie wyobraźni podczas układania z mozaiki;
 • zachęcenie do interesowania się pojazdami;
 • rozwijanie sprawności językowych;
 • zachęcanie do naśladowania;
 • zachęcanie do zabaw bieżnych dzieci mniej aktywnych;
 • doskonalenie sprawności językowych i artykulacyjnych;
 • zwracanie uwagi na spacer parami zwartą grupą;
 • rozwijanie wyobraźni podczas konstruowania;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych;
 • zachęcanie do wyciągania wniosków z obserwacji;
 • zachęcanie do samodzielności w szatni podczas przebierania się.

„Złap lato za rękę”

 słowa i muzyka J. M. Witecki

W górze bursztynowe słońce,

W dolinie skrył się chłodny cień

Motyl spieszy by na łące

Móc z latem spędzić dzień

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,

I słońca nie będzie nam brak

Nie kryją słowiki talentu przed nikim

I tysiąc kolorów ma świat.

Trzymać ciepły wiatr na dłoni,

I słuchać o czym szepce las.

Gra na skrzypcach polny konik,

Znów lato woła nas.

Ref: Złap lato za rękę…

Płyńmy szlakiem niepoznanym

na wyspę Malinowych Mórz.

Razem z latem wyruszamy,

walizki pełne już.

Ref: Złap lato za rękę…

 

 

 

 

 

 

 

Wakacyjne przygody 

Dorota Kossakowska

 

Chcę biegać po plaży i kąpać się w wodzie.

I chcę ciągle marzyć o wielkiej przygodzie.

Chcę łapać motyle oraz zbierać kwiaty.

To jest też zadanie dla mamy i taty.

Wakacyjna pora, przygód będzie wiele.

Będą się bawić wszyscy przyjaciele.

Bezpiecznie nad wodą i bezpiecznie w górach.

Biegamy po plaży i bujamy w chmurach.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA  KWIECIEŃ

 

 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • zachęcanie do aktywności ruchowej i naśladowania;
 • poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych;
 • utrwalanie wiadomości dotyczących opieki nad psem;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej oraz konstrukcyjnej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – klasyfikowania;
 • poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie, porównywanie liczebności, dopasowywanie, segregowanie;
 • zwracanie uwagi na właściwą postawę w czasie spaceru;
 • rozwijanie poczucia rytmu, zachęcanie do aktywności ruchowej przy muzyce;
 • utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu, zachęcanie do aktywności ruchowej;
 • wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt hodowanych w gospodarstwie i zwierząt domowych;
 • zachęcanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem;
 • zachęcenie do przebywania w estetycznym otoczeniu;
 • zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach;
 • doskonalenie aparatu oddechowego;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej oraz percepcji wzrokowej;
 • zachęcanie do dokonywania wyboru zabawy i zabawek i poszanowania wyboru innych dzieci;
 • zwracanie uwagi na zgodna zabawę i porządkowanie;
 • rozwijanie poczucia rytmu, zachęcanie do aktywności ruchowej przy muzyce, zapoznanie z melodią i tekstem piosenek, rozwijanie zainteresowań muzyką poważną, zapoznanie z wybranymi pojęciami muzycznymi;
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, doskonalenie umiejętności rysowania i kolorowania;
 • doskonalenie mowy dziecka poprzez ćwiczenia ortofoniczne;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez fortepian;
 • malowanie przy muzyce;
 • zachęcanie do zabaw bezpiecznych, bez popychania i potrącania innych;
 • zwracanie uwagi na bezpieczny marsz parami;
 • rozwijanie pamięci odtwórczej podczas nauki;
 • zachęcanie do wczuwania się w określone emocje; ; rozwijanie sprawności ruchowej; wzbogacenie wiadomości nt. instrumentów muzycznych
 • wdrażanie do współdziałania i współpracy w czasie zabawy;
 • rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się dłuższymi zdaniami;
 • zachęcenie do rozwijania własnych zainteresowań;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • zachęcenie do wykonywania pracy zgodnie z poleceniem;
 • zachęcenie do dbałości o porządek w miejscu zabawy;
 • rozwijanie zainteresowań drugim człowiekiem;
 • uczenie tolerancji wobec innych;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwijanie zainteresowań grami rozwijającymi logiczne myślenie oraz zdrową rywalizacją;
 • zachęcanie do spontanicznego wypowiadania się
 • rozwijanie zainteresowań Polską i ciekawymi miejscami w kraju, rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych, utrwalanie wiadomości dotyczących naszej ojczyzny, rozbudzanie zainteresowania naszą stolicą, zapoznanie z właściwą postawą podczas słuchania hymnu narodowego, rozwijanie zainteresowań innymi krajami, zapoznanie z wyglądem flagi Unii Europejskiej;
 • zachęcanie do aktywności ruchowej z elementami współzawodnictwa

WIERZBY I BOCIANY

muz. Weronika Korthals, sł. Łukasz Tartas

 1. Od Bałtyku aż po góry, frunie lekko motyl polny

I podziwia naszą ziemię, naszą Polskę, nasz kraj wolny

Ref. Polska - to są wierzby i bociany

Polska - to są dłonie mojej mamy

Polska - to Kopernik i Skłodowska

Ja i Ty to właśnie Polska

 1. Ponad pięknym, złotym zbożem, leci dumny orzeł biały

I podziwia tę ojczyznę, miasta, wioski, lasy, skały

Ref. Polska - to są wierzby i bociany

Polska - to są dłonie mojej mamy

Polska - to Kopernik i Skłodowska

Ja i Ty to właśnie Polska

 1. Gdzieś znad Wisły, Odry, Warty patrzy słońce z wysokości

I podziwia dobrych ludzi, pięknych w swej różnorodności

Ref. Polska - to są wierzby i bociany

Polska - to są dłonie mojej mamy

Polska - to Kopernik i Skłodowska

Ja i Ty to właśnie Polska

 

 

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

muz. sł. Anna Kubik

1. W święta wielkanocne radość jest nam dana.

Jezus wstaje z grobu już z samego rana.

Ref.: Alleluja! Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja! Alleluja! Jego ciała grób nie kryje

 2. My się tym cieszymy, Jemu dziękujemy

i radośnie "Alleluja!" śpiewać chcemy.

 

Polska

Ryszard Przymus

Polska - to taka kraina,
 która się w sercu zaczyna.
 Potem jest w myślach blisko,
 w pięknej ziemi nad Wisłą.
 Jej ścieżkami chodzimy,
 budujemy, bronimy.
 Polska – Ojczyzna...
 Kraina, która się w sercu zaczyna.

 

Co słychać na wsi?

Wanda Chotomska

Co słychać? Zależy – gdzie.

Na łące słychać: – Kle-kle!

Na stawie: – Kwa-kwa!

Na polu: Kraaa!

Przed kurnikiem: – Kukuryku! –

Ko, ko, ko, ko, ko – w kurniku

Koło budy słychać: – Hau!

A na progu: – Miau…

A co słychać w domu,

Nie powiem nikomu!

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  NA  MARZEC

-zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg gatunku

-wzbogacenie wiadomości nt. nowej pory roku: przedwiośnia

- zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

-rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni

-zachęcanie do szanowania zabawek

-zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych

-czekanie na swoja kolej w zabawie

-poszerzanie umiejętności manualnych i plastycznych

-dostosowanie ubioru do określonej pogody

-zachęcenie do wzajemnej integracji grupowej

-wdrażanie do sprzątania po skończonej zabawie

-zachęcanie do przebywania w estetycznym pomieszczeniu

-doskonalenie pamięci i  umiejętności językowych

-poszerzanie kompetencji matematycznych

-rozwijanie spostrzegawczości

-zachęcenie do uważnego słuchania nauczyciela 

-doskonalenie uwagi i spostrzegawczości

-zachęcenie do przestrzegania zasad

-utrwalenie wiadomości nt.  oznak wiosny

-rozpoznawanie symptomów wiosny spośród innych

-rozwijanie wyobraźni twórczej podczas improwizowania

-zachęcanie do aktywnego udziały w zabawie z kolorami

-interesuje się zmianami w przyrodzie

-zachęcenie do wspólnych zabaw

-rozwijanie umiejętności manualnych i  plastycznych

-zachęcanie do przestrzegania zasad dobrej zabawy

-rozwijanie zainteresowań teatralnych

-poszerzanie  wiadomości nt. zjawisk charakterystycznych dla tej pory roku czyli wiosny

-zachęcane do przestrzegania zasad kodeksu bezpiecznego przedszkolaka

-doskonalenie koncentracji uwagi i logicznego myślenia

 

 

„KTO PUKA DO DRZWI ?”

muz y ka i słowa: Katar zyna Zaniat

 

1. Puk, puk, puk, puk

Kto puka do drzwi?

Puk, Puk, puk, puk

Ja wiem, że to Ty!

Puk, puk, puk, puk

Ogrzewasz mi twarz

Coraz więcej i mocniej co dnia.

Puk, puk, puk, puk

Kto puka do drzwi?

Puk, puk, puk, puk

Ach Wiosno! To Ty!

Puk, puk, puk, puk

Tu ptak a tam kwiat!

Wszystko budzi się - budzę się ja!

Ref. Budzę i nie marudzę,

że czasem wieje, że czasem grzmi.

Budzę i nie marudzę

- otwieram okna, uchylam drzwi.

2. Puk, puk, puk, puk

Kto puka do drzwi?

Puk, Puk, puk, puk

Ja wiem, że to Ty!

Puk, puk, puk, puk

Na niebie malujesz błękity

zachwycasz tym nas.

Puk, puk, puk, puk

Kto puka do drzwi?

Puk, puk, puk, puk

Ach Wiosno! To Ty!

Puk, puk, puk, puk

Szczęśliwa się budzę

Bo budzi się dziś cały świat.

 

„Wiosna, nowina radosna”

 

A. Dyniakowska, M. Sadowska

1.Kapie deszczyk kap, kap, kap

Podlewa mały, wiosenny kwiat

A kwiat ten rośnie w górę hen

Wyciąga do słońca listki swe

Ref: Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna

Wiosna dokoła wiosna z daleka nas woła

2. Zerka kwiatek wokoło

Zielono się robi wesoło

A Motyl i biedronka

Latają, machają do słońca

Ref: Wiosna, wiosna, wiosna, nowina radosna

Wiosna dokoła wiosna z daleka nas woła

 

“Bociany”

A. Chrzanowska, K.Szoplik

Przyleciały już bociany.

Każdy jest zapracowany.

Gniazdo trzeba by naprawiać!

Nie ma co się zastanawiać!

i na łąkę czas się wybrać!

Trudno się do tego przybrać.

"Cukrowy baranek"

E. Szelburg - Zarembina

Cukrowy baranek

Ma złociste różki.

Pilnuje pisanek

na łące z rzeżuszki.

A gdy nikt nie patrzy,

chorągiewką buja

i cichutko meczy

święte „Alleluja”...

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA  LUTY

 

 • zachęcenie do zgodnych zabaw;
 • rozwijanie umiejętności językowych i logicznego myślenia;
 • zapoznanie z symbolami definiującymi zimę;
 • poznanie wyglądu płatków śniegowych;
 • rozwijanie zainteresowań teatralnych;
 • rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności plastycznych;
 • uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu;
 • doskonalenie sprawności ruchowej- rzutu, zręczności;
 • rozwijanie umiejętności językowych: rozwijanie własnych wypowiedzi;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych: przeliczanie i określanie wielkości, klasyfikowanie i tworzenie par, porównywania liczebności;
 • rozwijanie umiejętności manualnych i grafomotorycznych;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej podczas zabaw przy muzyce;
 • doskonalenie słuchu muzycznego;
 • zachęcanie do prowadzenia doświadczeń przyrodniczych i prób wyciągania wniosków;
 • wdrażanie do współdziałania;
 • utrwalenie wiadomości o zimie;
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • zachęcenie do wypowiadania się na forum grupy;
 • zwracanie uwagi na piękno zimowego krajobrazu;
 • rozwijanie nawyku zwracania uwagi na estetykę otoczenia po skończonej zabawie;
 • wdrażanie do samodzielności podczas przebierania się;
 • doskonalenie prawidłowego posługiwania się kredkami;
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania się;
 • nazywanie zwierząt i określanie ich wielkości;
 • zachęcenie do uważnego słuchania i analizowania;
 • wdrażanie do przyjmowania właściwej pozycji na czworakach;
 • rozwijanie zainteresowań wokalno-muzycznych;
 • rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu dla własnego zdrowia;
 • poszerzenie wiadomości nt. zwierząt polarnych;
 • zachęcanie do rozwijania indywidualnych zainteresowań dzieci;
 • zapoznanie z wyglądem niektórych zwierząt egzotycznych;
 • poszerzenie wiadomości nt. zwierząt egzotycznych i miejsca ich zamieszkania;
 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • zachęcanie do obserwacji ptaków i niesienia im pomocy zimą;
 • zachęcanie do odwoływania się do swojej wiedzy;
 • zachęcanie do poszanowania praw innych w zabawie;
 • doskonalenie aparatu artykulacyjnego;
 • utrwalenie wiadomości związanych ze zwierzętami;
 • przypomnienie o właściwym zachowaniu wobec zwierząt np. w ZOO;
 • zwracanie szczególnej uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych.

 

 

Bałwankowa rodzina

sł. M. Głogowski, muz. K. Kwiatkowska

 

1.Stoisz smutny, nasz bałwanku,

ze spuszczoną głową.

Może chciałbyś mieć przy sobie

panią Bałwankową?

Ref. Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Dobrej żony wciąż mi brak!

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Bałwankowej brak!

2. Ma korale z jarzębiny

Bałwankowa żona,

ale łatwo poznać z miny

że dziś jest zmartwiona.

Ref. Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Mego synka jeszcze brak!

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Synka jeszcze brak!

3. Stoi bałwan z Bałwankową,

w środku zaś Bałwanek.

Jeszcze chwila i rozpoczną

bałwankowy taniec.

Ref. Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Przydałby się jeszcze brat!

Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Przydałby się brat!

4. Już wesołe dwa bałwanki

tańczą z rodzicami,

i my także się pobawmy

razem z bałwankami.

Ref. Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Zatańcz z nami raz i dwa!

Oj, tak, tak!

Oj, tak, tak!

Zatańcz raz i dwa!

 

Lew

Jan Brzechwa

 

Lew ma, wiadomo, pazur lwi,

Lew sobie z wszystkich wrogów drwi.

Bo jak lew tylko ryknie,

To wróg natychmiast zniknie.

 

Żyrafa

Jan Brzechwa

 

Żyrafa tym głównie żyje,

Że w górę wyciąga szyję.

A ja zazdroszczę żyrafie,

Ja nie potrafię.

 

Tygrys

Jan Brzechwa

 

„Co słychać, panie tygrysie?”

„A nic. Nudzi mi się”.

„Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?”

„Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł”.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  NA  STYCZEŃ

 

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy
 • wdrażanie do rozpoznawania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku
 • utrwalenie wiadomości związanych a porami roku
 • wdrażanie do zgodnej zabawy
 • rozwijanie kompetencji językowych i słownych
 • zachęcenie do projektowania kartki
 • znajomość pór roku
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy
 • zachęcanie do dbałości o porządek
 • ćwiczenie mowy
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy
 • zachęcanie do wzmacniania odporności poprzez częste spacery
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • zwracanie uwagi na stosowanie się do zasad
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • kształcenie poczucia rytmu
 • podziwianie piękna zimowego krajobrazu
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • dokonuje samodzielnego wyboru zabawek
 • zachęcanie do porządkowania po skończonej zabawie
 • doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej
 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych
 • zwracanie uwagi na zmiany w przyrodzie związane z zimą
 • poszerzanie umiejętności plastycznych

 

Piosenki

 

„Rock’N’Roll dla Babci i Dziadka”

Sł. I muz. A. Szewczyk

Babciu, Dziadku – dzisiaj Wam śpiewamy.

Babciu, Dziadku – coś tu dla Was mamy.

Babciu, Dziadku – rączki kręcą się.

Babciu, Dziadku – tańczyć dla Was każdy chce!

Ref: Jedna noga, druga noga,

Trzęsie się podłoga.

Jedna ręka, druga ręka,

Tańczą, tak wnuczęta.

Pokręcimy bioderkami,

A wy, kręćcie z nami.

Tańczą nawet ręce dwie,

Babciu, Dziadku – kocham Cię !

Babciu, Dziadku – kocham Cię !

Babciu, Dziadku – kocham Cię !

Babciu, Dziadku – obrocik zrobiony.

Babciu, Dziadku – dla Was tu tańczymy.

Babciu, Dziadku – rączki kręcą się.

Babciu, Dziadku – tańczyć dla Was każdy chce!

Wiersz „Mała wnusia” .

Jestem sobie mała wnusia,

Kocham Babcię i Dziadziusia.

Mam dwie raczki bardzo sprytne,

Nożyczkami kwiatki wytnę.

Jestem sobie mały wnusio,

Ciesz się Babciu i Dziadziusiu.

Mam bębenek z pałeczkami,

Dla nich bębnię godzinami.

A czasami, gdy chcą tego,

Zaśpiewamy coś ładnego.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  NA  GRUDZIEŃ

 

 • wdrażanie do współdziałania w zespole;
 • poszerzanie wiadomości nt. dinozaurów;
 • zachęcanie do wypowiadania się na przedstawiony temat;
 • zachęcenie do niesienia pomocy innym;
 • poszerzanie umiejętności plastycznych podczas przyklejania i projektowania;
 • zachęcenie do kulturalnego odnoszenia się do innych;
 • wdrażanie do przebywania w estetycznym otoczeniu;
 • wdrażanie do prawidłowego stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów i przeliczania;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych oraz rozwijanie inwencji twórczej;
 • doskonalenie aparatu artykulacyjnego;
 • zachęcenie do częstych zabaw na świeżym powietrzu;
 • poszerzanie umiejętności językowych i komunikacyjnych;
 • doskonalenie aparatu artykulacyjnego;
 • poszerzanie wiadomości nt. nowej pory roku - zimy;
 • zachęcanie do właściwego ubioru w czasie mroźnej pogody;
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej;
 • zachęcenie do szybkiego reagowania na polecenia;
 • doskonalenie procesów analizy sylabowej wyrazów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania wielkości;
 • wzmacnianie mięśni oddechowych;
 • ćwiczenie pamięci podczas nauki treści piosenki;
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych;
 • wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie motoryki dużej;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych;
 • zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi oraz zasadami bezpieczeństwa wobec nich;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • zachęcenie do samodzielnego wykonywania ozdób choinkowych;
 • doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej;
 • zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zabawach;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania;
 • rozwijanie percepcji słuchowej, słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji;
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania i przygotowywania sobie zdrowych posiłków;
 • rozwijanie zainteresowań teatralnych;
 • zapoznanie z tradycjami świąt Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie własnych wypowiedzi z możliwością tworzenia dłuższego opowiadania;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych: liczenie, odwzorowywanie zbiorów;
 • odgadywanie dotykiem;
 • zapoznanie z formami przygotowania do świąt Bożego Narodzenia;
 • utrwalenie tradycji śpiewania kolęd

 

Piosenki

„Bałwanek Hanki”

 słowa i muzyka Joanna Bernat

 

1.Ulepiła Hanka małego bałwanka,

małego bałwanka.

Raz, dwa, trzy!

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła,

wesoło tańczyła.

Raz, dwa, trzy!

2. Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy,

nosek marchewkowy.

Raz, dwa, trzy!

I dwa oczka czarne, a na głowie garnek,

a na głowie garnek .

Raz, dwa, trzy!

3. Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło,

śnieżek roztopiło.

Raz, dwa, trzy!

Więc się smuci Hanka, że nie ma bałwanka,

że nie ma bałwanka.

Raz, dwa, trzy!

4. Ulepiła Hanka nowego bałwanka, 

nowego bałwanka.

Raz, dwa, trzy!

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła,

 wesoło tańczyła.

Raz, dwa, trzy!

 

Wiersze

 

Zima 

Hanna Ożogowska 

Jedzie pani Zima
na koniku białym,
spotkały ją dzieci,
pięknie powitały.

Droga pani Zimo,

sypnij dużo śniegu,

żeby nam saneczki

nie ustały w biegu.

 

Prezent dla Mikołaja

 D. Gellner  

 

 A ja się bardzo, bardzo postaram

I zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy,

Żeby go nosił w noce zimowe.

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,

Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty,

Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)