PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  NA LISTOPAD

    

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych szczególnie ptakami

-poszerzanie wiadomości nt. zwyczajów ptaków

-zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

-poszerzanie umiejętności plastycznych

-zachęcenie do przestrzegania zasad 

-rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez zabawy w różnych kącikach zabaw

-rozwijanie sprawności manualnych

- dowiadywanie się o wyglądzie niektórych ptaków

-doskonalenie operacji myślowych – spostrzeganie

-dbanie o porządek w miejscu zabawy

-zachęcenie do porządkowania sali

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się określeniami wysoko- nisko

-zachęcenie do częstych zabaw na powietrzu

-kształtowanie operacji myślowych: spostrzeganie i uwaga

-zachęcenie  do poszanowania praw  innych

-zachęcanie do zgodnych zabaw

-doskonalenie spostrzegawczości

-rozwijanie słuchu muzycznego  poprzez rozróżnianie tempa i rytmu

-zachęcanie do aktywności fizycznej

-utrwalenie pojęć określających położenie w przestrzeni

-zachęcenie do pomagania sobie

-zachęcanie do przestrzegania zasad oraz wykonywania określonych zadań

-poznanie niektórych ptaków żyjących w Polsce

-kształcenie operacji myślowych :uogólnianie 

-obserwowanie ptaków

-rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas układania z figur  geometrycznych

-wdrażanie do przebywania w uporządkowanym otoczeniu

-rozwijanie sprawności manualnych

-ćwiczenie w rozpoznawaniu liści

-poszerzanie umiejętności matematycznych

-poszerzanie umiejętności plastycznych

-zachęcenie do zgodnych zabawa zespołowych

-doskonalenie percepcji słuchowej

-uwrażliwienie dzieci  na odpowiedni ubiór stosowny do pogody

-zachęcanie do ruchowego ilustrowania piosenki

-doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych

 

JAKI PIĘKNY KRAJ

muz i sł: Kasia Zaniat

1. Biało-czerwona, dzielna i piękna,

dumnie powiewa w polskich okienkach.

ref. Trójkąciku graj, jaki piękny mamy kraj.

Trójkąciku graj, jaki piękny mamy kraj. x2

2.Tam Orzeł Biały macha skrzydłami.

Dumnie wpatrzony w niebo nad nami.

ref. Tamburyno graj, jaki piękny mamy kraj.

Tamburyno graj, jaki piękny mamy kraj. x2

3.A słowa hymnu znam już na pamięć.

Polsce dziękuję śpiewem i graniem.

ref. Grzechoteczko graj, jaki piękny mamy kraj.

Grzechoteczko graj, jaki piękny mamy kraj.x2

4. Jestem szczęśliwy, dumny i wolny. 

O swoją przyszłość jestem spokojny.

ref. Ty orkiestro graj, jaki piękny mamy kraj.

Ty orkiestro graj, jaki piękny mamy kraj.

 

„Barwy ojczyste” – Czesław Janczarski

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość,

biel - serce czyste.

Piękne są nasze

barwy ojczy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  NA  PAŹDZIERNIK

 

 

 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej;
 • kształtowanie postaw proekologicznych;
 • zachęcanie do prawidłowego wykonywania ćwiczeń ruchowych i oddechowych;
 • zachęcanie do zgodnych zabaw w zespołach;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • doskonalenie umiejętności kolorowania;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych;
 • rozumienie znaczenia spaceru dla wzmacniania odporności;
 • zachęcanie do szybkiego reagowania na zmianę w muzyce;
 • zwracanie uwagi na zgodne dzielenie się zabawkami doskonalenie zmysłu dotyku;
 • rozwijanie kompetencji muzycznych (tempo);
 • doskonalenie poczucia rytmu;
 • zachęcenie do gromadzenia darów jesiennych;
 • zachęcanie do przestrzegania kodeksu zasad;
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej podczas improwizacji;
 • rozwijanie umiejętności słuchania i powtarzania fragmentów wierszyka;
 • doskonalenie pamięci odtwórczej;
 • zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych;
 • poszerzenie wiadomości nt. wyglądu owoców;
 • zachęcenie do spożywania owoców jako źródła witamin;
 • poznanie sposobów przechowywania owoców;
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego wypowiadania zgłosek;
 • zachęcenie do segregowania owoców wg gatunku, koloru, wielkości;
 • zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na określony temat;
 • rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek;
 • doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-3 i więcej;
 • doskonalenie posługiwania się określania dotyczącymi położenia w przestrzeni;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • utrwalenie nazw niektórych warzyw;
 • poszerzanie wiadomości nt. warzyw w ogrodzie;
 • zachęcanie do obserwowania; poszerzanie wiadomości nt. wyglądu warzyw poprzez dotyk;
 • zwracanie uwagi na kolorystykę otoczenia przyrodniczego;
 • zachęcanie do rozwiązywania zagadek;
 • dostrzeganie zmian zachodzących jesienią;
 • utrwalenie nazw kolorów;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania darów lasu;
 • utrwalenie wiadomości nt. zwierząt leśnych i ich zwyczajów;

 

JUŻ OPADŁY LIŚCIE

 sł: K. Majewska; muz: S. Jedynak

 


Już opadły liście,

 wiatr wesoło gra.

Idą dzieci i śpiewają:

tra la la la la.

Idą dzieci i śpiewają:

tra la la la la.

Z liści bukiet w ręku

każde z nas już ma.

Idą dzieci i śpiewają:

tra la la la la.

Idą dzieci i śpiewają:

tra la la la la.

 Kolorowy listek

Wojtek Pani da.

Idą dzieci i śpiewają:

tra la la la la.

Idą dzieci i śpiewają:

tra la la la la.

Zbieramy kasztany - W. Broniewski

Zbieramy kasztany,

robimy w nich dziurki,

a wtedy je można

nawlekać na sznurki.

Tak robi się lejce,

naszyjnik z korali.

Kasztany, kasztany

będziemy zbierali.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  NA  WRZESIEŃ

    

 • poznanie imion kolegów, koleżanek z grup,
 • integracja grup,
 • przełamywanie nieśmiałości w kontaktach z dziećmi,
 • poznanie kolorów: czerwony, żółty, zielony,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • poznanie kącików zabaw znajdujących się w sali,
 • wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu zabawy,
 • zachęcanie do współdziałania podczas prac porządkowych,
 • wyrabianie poczucia rytm,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • wdrożenie do przestrzegania zasad w przedszkolu oraz rytmu dnia,
 • utrwalenie zasad korzystania z zabawek,
 • uświadamianie dzieciom potrzeby przepraszam za złe zachowanie,
 • wdrażanie do stosowanie określenia para,
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki,
 • zapoznanie z zasadami przechodzenia przez jezdnie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania koła i kwadratu,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,
 • rozwijanie funkcji percepcyjno – motorycznych,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania,
 • zapoznanie z wyglądem jesiennego lasu,
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • uwrażliwienie na piękno natury,
 • ćwiczenia w porównywaniu wielkości,
 • utrwalenie nazw drzew,
 • rozwijanie pamięci i wyobraźni,
 • dostrzeganie piękna utworu.

 

 

„ Jestem sobie przedszkolaczek ”

Jestem sobie przedszkolaczek
Nie grymaszę i nie płaczę
Na bębenku marsza gram
Ram tam tam ram tam tam
Na bębenku marsza gram
Ram tam tam ram tam tam

Mamy tu zabawek wiele
Razem bawić się weselej
Bo kolegów dobrych mam
Ram tam tam ram tam tam
Bo kolegów dobrych mam
Ram tam tam ram tam tam

Mamy klocki kredki farby
To są nasze wspólne skarby
Bardzo dobrze tutaj nam
Ram tam tam ram tam tam
Bardzo dobrze tutaj nam
Ram tam tam ram tam tam

 

Mamy w naszej sali

klocki kolorowe.

Zbudujemy domek,

garaż albo drogę.

Najpierw jeden klocek,

Potem drugi, trzeci.

Bawią się klockami

w soli wszystkie dzieci.

AUTOR: Bożena Forma

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)