Aktualności

kids read

 

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:

 • poznanie pojęć ekolog, ekologia, wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczną postawę na co dzień, wprowadzenie pojęć: sortowanie śmieci, wysypisko, śmieciarka, recykling, poznanie zasad dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców,
 • nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie
 • poznanie sposobów oszczędzania wody, kształtowanie poczucia rytmu i formy, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie poczucia rytmu i świadomości ciała,
 • poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów, poszerzenie wiedzy na temat pomagania owadom, zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki,
 • kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko, doskonalenie motoryki małej, zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół,
 • poznawanie zadań służb ratunkowych, zapoznanie się z hasłem ewakuacja i omówienie zasad zachowania się podczas ewakuacji, budowanie zaufania do innych, doskonalenie współdziałania w grupie,
 • poznanie specyfiki pracy policji, poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka, nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy, kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki, budzenie wrażliwości muzycznej,
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne,
 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję, budowniczych, rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem,
 • poznanie rodzajów domów i zawodów osób zajmujących się budowaniem,
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa,

 

 „Wiosenny krakowiak”

sł. i muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

1.  Na zielonej łące skaczą dwa zające.

    Żabki im wtórują, głośno przytupują.

Ref.: Dwa zające wokół krzaczka

        tańczą sobie krakowiaczka.

        Pięta, palec, palec, pięta,

        tańczy żabka uśmiechnięta.

2. Słychać śpiew kukułki,

    bzyczą żółte pszczółki.

    Wietrzyk im wtóruje,

    cicho podmuchuje.

Ref.: Ku, ku, bzyk, bzyk, wokół krzaczka

                             grają dzisiaj krakowiaczka.

         Obrót w lewo, obrót w prawo,

         psotny wietrzyk tańczy żwawo.

3. Tańczą dwa motylki

    i nie tracą chwilki.

    Bociek im wtóruje,

    pięknie dziś tańcuje.

Ref.: Dwa motyle wokół krzaczka,

tańczą sobie krakowiaczka.

Skacze bociek wąską dróżką,

raźno przytupuje nóżką.

„Maria, Maria, Maria o poranku”

1. Maria, Maria, Maria o poranku, Maria i w południe,

Maria, Maria, Maria, gdy zapada zmrok.

2. Kochaj Ją, kochaj Ją, kochaj o poranku, kochaj i w południe,

Kochaj Ją, Kochaj Ją, kochaj gdy zapada zmrok.

3. Śpiewaj Jej...

4. Wędruj z Nią...

5. Módl się z Nią....

6. Dziękuj Jej ....

7. Ufaj Jej...

„Kosz na śmieci”

Dorota Gellner

Raz widziały w parku dzieci,

co wyprawiał kosz na śmieci.

Pod czerwone wziął się boki,

i urządzał dzikie skoki.

Przez parkowe pędził dróżki,

rozrzucając szkła i puszki.

I przemykał alejkami,

z papierami za uszami.

Tu coś zgubił, tam coś rzucił,

wreszcie w krzakach się przewrócił.

Zawołały w końcu dzieci:

– Kosz na śmieci? I tak śmieci?!

Kosz zza krzaka nos wystawił,

śmietnikowy strój poprawił,

spod śmieciowej zerknął grzywki.

– Chciałem, trochę mieć rozrywki.

Od lat w jednym miejscu stałem…

Nikt z nas nie jest ideałem!

 

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień:

 • poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych, utrwalanie umiejętności dostosowywania stroju do sytuacji, kształtowanie umiejętności rozróżniania typów lalek teatralnych (pacynka, kukiełka, marionetka),
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw zawodów pracowników teatru i kina, ćwiczenie umiejętności odróżniania zdania pytającego od oznajmującego,
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu,
 • poznanie cech charakterystycznych kina niemego, pobudzanie i stymulowanie zmysłów podczas zabaw sensorycznych,
 • poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw i zastosowania sprzętów ogrodniczych, kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu,
 • poznanie nazw wiosennych kwiatów, utrwalanie wiedzy dotyczącej wzrostu roślin (z nasion lub cebulek), doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem utworów literackich, rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowaną roślinę
 • utrwalenie wiadomości o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeliczania, nauka nowej piosenki o tematyce wiosennej, rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności reagowania na sygnał w zabawie,
 • kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie odpowiedzialności za założoną hodowlę
 • poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka,
 • poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni,
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, osób związanych z przygotowaniem książek, pobudzanie zmysłów,
 • poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych, kształtowanie świadomości różnic kulturowych, językowych, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych, stolicy Polski, zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi, nauka tańca ludowego,
 • poznanie nazw wybranych państw europejskich, utrwalenie wiadomości na temat Unii Europejskiej, utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi Unii Europejskiej oraz hymnu Polski i hymnu UE,

Przedszkolny teatrzyk

sł. i muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

1. Dzień w przedszkolu – wyjątkowy,

mamy istny zawrót głowy!

W naszej sali się zjawiło

pudło, co kostiumy kryło!

Niechaj każdy swój wybiera

i przedszkolny zróbmy teatr!

Ref.: Aktorami zostaniemy,

      ćwiczyć pamięć swą będziemy.

      Aktor wzruszy i rozśmieszy,

      i grać będzie w blasku fleszy.

2. Ola wdzianko ma czerwone,

Jacek – uszy, nos, ogonek.

Zosia – duże okulary.

W tle zrobimy domek stary.

Chodźmy już, u pani zbiórka,

Czerwonego grać Kapturka!

Ref.: Aktorami zostaniemy...

3. Tomek ma tygrysie paski.

Ala, Franek – piękne maski.

Tu różowy jest prosiaczek.

Miś czerwony ma kubraczek.

Występ to nie lada gratka,

bo zagramy dziś Puchatka!

Ref.: Aktorami zostaniemy…

W naszym ogródeczku

Hanna Zdzitowiecka

W naszym ogródeczku

zrobimy porządki –

zagrabimy ścieżki,

przekopiemy grządki.

Na grządkach wyrośnie

fasolka, marchewka,

sałata i groszek,

czerwona rzodkiewka.

W naszym ogródeczku

posiejemy kwiatki –

będą nam pachniały

fiołki i bratki,

nasturcja, goździki,

nagietki i groszek,

i ta biała lilia,

co tak żółci nosek.

Bajeczki

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

1. Na półkach mieszkają książeczki.

W książeczkach mieszkają bajeczki.

Opowiem o nich wam,

bo wszystkie dobrze znam.

Opowiem o nich wam,

bo wszystkie dobrze znam.

2. W bajeczkach znajdziecie rycerzy,

królewnę, co spała na wieży,

i dobrych wróżek sto,

i czarownicę złą.

I dobrych wróżek sto,

i czarownicę złą.

3. A kiedy się dziecko zasłucha,

to wróżki mu szepczą do ucha:

– Pokochaj bajek świat

na wiele, wiele lat.

Pokochaj bajek świat

na wiele, wiele lat.

„Mazurek Dąbrowskiego”

Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

 1. Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski,

        Z ziemi włoskiej do Polski.

        Za twoim przewodem

        Złączym się z narodem.

 1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz ...

 1. Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania,

Wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz ...

 1. Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Ref. Marsz, marsz ...

„Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię”


Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
W miłosierdziu Swoim nie opuszczaj mnie!
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
Do Swojego serca mocno przytul mnie!

Król królów – Chwała Alleluja!

Król królów, Pan panów
Chwała, Alleluja
Król królów, Pan panów
Chwała, Alleluja
 
Jezus, Książę pokoju, chwała, Alleluja

Jezus, Książę pokoju, chwała, Alleluja

 

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

 • poszerzanie wiedzy na temat Ziemi, kosmosu, pojazdów kosmicznych, następstwa czasu, kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego o nazwy związane z kosmosem, utrwalenie znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety, rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi,
 • kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozbudzanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, utrwalanie umiejętności pracy w zespole i zgodnej komunikacji, poznanie nowej piosenki,
 • poznanie pojęć muzeum, historia, wdrażanie do właściwego zachowywania się w muzeum, kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości, uświadomienie wartości wspomnień, historii,
 • poznanie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, wzbogacenie słownictwa czynnego, poznanie i utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozumienie pojęć: mięsożerny, roślinożerny, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia dinozaurów,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego
 • poznawanie oznak wiosennej pogody, rozwijanie słownika czynnego, poznanie definicji zwrotów: ubierać się na cebulkę, w marcu jak w garncu, utrwalenie znajomości nazw części garderoby, kształtowanie umiejętności dostosowywania stroju do pogody i ubierania się na cebulkę,
 • utrwalenie znajomości znaczenia powiedzenia W marcu jak w garncu, rozwijanie świadomości występowania różnorodnych zjawisk atmosferycznych, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, uczestniczenie w różnych formach aktywności, np. dramie,
 • poznanie ptaków przylatujących wiosną do Polski, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę, poznanie zjawiska powstawania tęczy,
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza / rolnika, utrwalenie znajomości nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowlane,
 • poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do rozumienia wartości, jakie niesie kultywowanie tradycji, nauka kroków tańca ludowego, rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie.

Pojazd kosmiczny

Anna Edyk – Psiuk

Jesteś zdrowy i odważny?

Możesz nim polecieć w gwiazdy,

bo pojazdy takie mogą

podróżować Mleczną Drogą.

Możesz planet zwiedzić osiem

lub się spotkać z kimś w kosmosie.

Kto to będzie? Mnie nie pytaj.

Pewnie… pan kosmita.

„Startujemy”

sł. A. Filipkowska, muz. R. Dziekański

 1. Spójrz w dół! Planeta ziemia

błękitna jest od wody

a lasy i wzniesienia

dodają jej urody.

Ref. Zrobię dziś kosmiczny pojazd z prostokąta:

jeden trójkąt w górze dodam, dwa po bokach.

Niech rakieta mknie po niebie - to nie żart!

Cztery, trzy, dwa, jeden zero, start.

 1. Pędzimy Drogą Mleczną,

mijając gwiazd miliony,

gdzie Układ jest Słoneczny

w kosmosie nieskończonym.

 1. Gdy z ziemi patrzysz w gwiazdy,

na Księżyc czy planetę,

szczególik dojrzysz każdy,

zerkając przez lunetę.

 

„Nawróćcie się, nawróćcie się”

Nawróćcie się, nawróćcie się

Bo bliskie jest królestwo.

I zmieńcie się, i zmieńcie,

 się bo na to czeka Bóg.

„Konik”


Depce konik, depce, do stajenki nie chce,
Żeby do Marysi– poleciałby jeszcze / 2 x

W podwóreczku naszym, studzieneczka stoi,
Kto jedzie, kto jedzie,  konika napoi / 2 x

Siwy konik siwy, uzdeczka jedwabna
Czy duża, czy mała, Kurpianeczka zgrabna/2 x

 

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:

 • poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki i muzykę, wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów,
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów, rozwijanie wrażliwości dotykowej, wdrażanie do zgodnej współpracy w parach
 • poznawanie nowej piosenki, utrwalanie znajomości nazw emocji, utrwalenie wiedzy na temat muzyki wokół nas, aktywne uczestniczenie w eksperymentach i zabawach badawczych,
 • poznanie wieloznaczności słowa skarb, zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne (staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok), rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, doskonalenie aparatu mowy, zachęcanie dzieci do integracji w grupie
 • poznanie znaczenia słowa kopalnia, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów,

poznanie dźwięków Ziemi, kształtowanie umiejętności określania głośności dźwięków związanych z żywiołami, ćwiczenie koordynacji ruchowej, ćwiczenie oddechu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,

 • poznawanie pojęć wulkan, lawa, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, poszerzanie wiedzy na temat Ziemi, kosmosu, następstwa czasu, kształtowanie umiejętności,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego o nazwy związane z kosmosem, utrwalenie znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości, rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi,
 • utrwalenie wiedzy na temat pojazdów kosmicznych, kształtowanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozbudzanie ciekawości poznawczej, wyobraźni,
 • poznanie nowej piosenki, utrwalenie znajomości nazw ciał niebieskich,

  


„Wszystko gra!”

sł. M. Przewoźniak, muz. J. Ostrowski

 1. Słowik tysiąc zna piosenek,

dzięcioł stuka jak w bębenek.

Dzwon na wieży liczy czas,

dźwięki słyszy każdy z nas.

Ref.  Wróbel – ćwir,

 a wrona – kra,

 wszystko gra,

 wszystko gra.

 1. O patelnię łyżka dzwoni,

trąbi w trąby stado słoni.

A kot bury popis dał

Bo na dachu zrobił miaaaał.

Ref.  Wróbel – ćwir,

 a wrona – kra,

 wszystko gra,

 wszystko gra.

 1. Ta melodia jest jak z baśni,

ta - spokojna hej nie zaśnij.

A ta jakoś strasznie brzmi,

czy ktoś rękę poda mi.

 

„Startujemy”

sł. A. Filipkowska, muz. R. Dziekański

 1. Spójrz w dół! Planeta ziemia

błękitna jest od wody

a lasy i wzniesienia

dodają jej urody.

Ref. Zrobię dziś kosmiczny pojazd z prostokąta:

jeden trójkąt w górze dodam, dwa po bokach.

Niech rakieta mknie po niebie - to nie żart!

Cztery, trzy, dwa, jeden zero, start.

 1. Pędzimy Drogą Mleczną,

mijając gwiazd miliony,

gdzie Układ jest Słoneczny

w kosmosie nieskończonym.

 1. Gdy z ziemi patrzysz w gwiazdy,

na Księżyc czy planetę,

szczególik dojrzysz każdy,

zerkając przez lunetę.

Pojazd kosmiczny

Anna Edyk – Psiuk

Jesteś zdrowy i odważny?

Możesz nim polecieć w gwiazdy,

bo pojazdy takie mogą

podróżować Mleczną Drogą.

Możesz planet zwiedzić osiem

lub się spotkać z kimś w kosmosie.

Kto to będzie? Mnie nie pytaj.

Pewnie… pan kosmita.

„Gdy Pan Jezus był malutki”

sł. i muz. autor nieznany

Gdy Pan Jezus był malutki nigdy nie próżnował.
Z Matką Bożą i Józefem pilnie wciąż pracował.
Tak piłował, tak heblował i wełenkę zwijał.
Nosił wodę, rąbał drzewo i gwoździe przybijał.

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń:

 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, poszerzenie słownictwa obcojęzycznego, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym,
 • poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, rozwijanie sprawności manualnej, kreatywności, doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby, doskonalenie umiejętności klasyfikacji,
 • utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności liczenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania,
 • zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie dzieci, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, utrwalenie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i podawania ich nazw,
 • utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego zjeżdżania z górki na sankach, doskonalenie aparatu mowy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej, ćwiczenie pamięci, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,
 • poznanie nazw olimpijskich dyscyplin sportowych, utrwalenie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku,
 • poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • utrwalanie znajomości nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących, ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie dziadków
 • wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby starsze, zachęcanie do udziału w eksperymentach, wzmacnianie więzi rodzinnych, wskazywanie na wagę wzajemnego pomagania sobie w rodzinie
 • poznanie nowej piosenki, umuzykalnianie, utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami, poznanie znaczenia słowa karnawał, przebranie, ubranie, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna),
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0–6, wprowadzenie pojęcia zero, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, utrwalenie wiadomości dotyczących karnawału.

 

„Jestem złotą rybką”

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

 1. Jestem złotą rybką

dla babci i dziadka

spełniam ich życzenia,

bo to sprawa łatwa.

Ref.  Na, na, na, na,

Na, na, na, na, na.

Spełniam ich życzenia,

bo to sprawa łatwa.

 1. Dam im gwiazdkę z nieba

na małym obrazku

zrobię czary mary,

by nabrała blasku.

Ref.  Na, na, na, na,

Na, na, na, na, na.

Zrobię czary mary,

by nabrała blasku.

 1. Potem ich zabiorę

na spacer do lasu,

bo na nudę ze mną

nigdy nie ma czasu.

Ref.  Na, na, na, na,

Na, na, na, na, na.

        bo na nudę ze mną

nigdy nie ma czasu.

 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” sł. i muz. Tradycyjne

 

 1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i panienki.

Powitajmy maleńkiego

i Maryję matkę jego.

 1. Witaj Jezu ukochany,

od patriarchów czekany.

Od proroków ogłoszony,

od narodów upragniony.

 1. Witaj Dziecineczko w żłobie,

wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

byś nas wyrwał z czarta mocy.

„Poniedziałek”  Elżbieta Wójcik

Tydzień dziś zaczyna się:

Poniedziałek - pierwszy dzień.

Idę grzecznie do przedszkola

a do szkoły idzie Ola.

Bo gdy się zaczyna tydzień,

Każdy gdzieś się śpieszy, idzie.

Każdy ma swe obowiązki,

w pracy – praca, w szkole – książki.

Ja, choć jestem przedszkolakiem,

(w prawdzie dużym już starszakiem)

Wiem, że rano wstać wypada,

tydzień zacząć - trudna rada.

I codziennie, bez wyjątku,

wstaję rano aż do piątku.

Potem weekend się zaczyna,

co leniuszka przypomina.

 

„Ani Ty ani Ja, ani nawet cały świat”.

Ani Ty ani Ja, ani nawet cały świat

Ani ręka ani noga, nie potrafią żyć bez Boga./x2

Potrzebuję Cię, Ty przebaczasz mi mój grzech

Potrzebuję Cię, Ty oczyszczasz serce me.

Potrzebuję Cię, i na dobre i na złe.

Potrzebuję Cię, Panie Jezu ratuj mnie!

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień:

 • poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej,
 • poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej, poznanie tradycji związanych z mikołajkami, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, poznanie cech zimowego krajobrazu, poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie pojęć: duży, mały, rozwijanie drobnej motoryki i wrażliwości dźwiękowej, poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej
 • poznanie właściwości śniegu i lodu,
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, wdrażanie do niesienia pomocy smutnym, samotnym i pokrzywdzonym
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych,
 • utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do bycia życzliwym
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej,
 • utrwalenie znajomości nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat,
 • poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych,
 • rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

 

„Choineczka”  sł. i muz. Joanna Bernat

Na gałązkach choineczki

powiesimy cukiereczki

kolorowych bombek kilka

złotą gwiazdkę i motyl

A po chwili moi mili

wszyscy będą się cieszyli

błysną lampki kolorowe

no i drzewko już gotowe.

 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” sł. i muz. Tradycyjne

 1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i panienki.

Powitajmy maleńkiego

i Maryję matkę jego.

 1. Witaj Jezu ukochany,

od patriarchów czekany.

Od proroków ogłoszony,

od narodów upragniony.

 1. Witaj Dziecineczko w żłobie,

wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy,

byś nas wyrwał z czarta mocy.

 

„Spotkanie z choinką”  B. Lewandowska

Wczoraj rosłaś na polanie,

dzisiaj przyszłaś na do nas.

Jakie miłe to spotkanie,

choinką zielona!

Jeszcze między gałązkami

został świergot ptaków…

Teraz my ci zaśpiewamy,

słuchaj przedszkolaków!

Powiesimy świecidełka

i wydmuszki z jajek,

żebyś była taka piękna,

jak królewna z bajek.

 

„Gdy adwentowy wieczór nadchodzi”

 1. Gdy adwentowy wieczór ranek nadchodzi posłuchaj słychać krok
  Para wędrowców do nas przychodzi
  Poprzez zimowy zmrok

Ref. Od drzwi do drzwi stuka puka i schronienia szuka
Czy wiesz kto przyszedł tu
Ptwórz otwórz otwórz Mu

 1. Święta Panienko stojąca w progu
  W chłodny wieczorny czas
  Przychodzisz tu betlejemską drogą
  I pytasz „Przyjmiesz nas"

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)