Aktualności

kids read

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad:

 • poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska, rozwijanie wrażliwości, empatii,
 • używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,
 • poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast, rozwijanie umiejętności przeliczania, prowadzenia eksperymentów, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie odpowiedzialności,
 • poznanie nowej piosenki, odróżnianie krajobrazu miasta i wsi, różnicowanie faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych
 • wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • odróżnianie fikcji od rzeczywistości, rozumienie pojęcia marzenie,
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, współdziałanie w parach, doskonalenie współpracy, ćwiczenie ruchów naprzemiennych, rozciąganie
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża, rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0–5, integrowanie grupy,
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji według symbolu, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, kształtowanie nawyku mycia zębów
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania,

 

„Zimowy sen jeża”

Sł. Małgorzata Strzałkowska, muz. Jakub Lubowicz

 1. Na dworze tańczy śnieżny puszek

i szron na drzewach lśni.

A we mnie budzi się leniuszek,

bo jest cieplutko mi!

Ref.   Całą zimę smacznie śpię

i do wiosny wyśpię się !

Całą zimę smacznie śpię.

Chrapu chrapu! Nie budź mnie!

 1. Śnieg zawiał lasy, pola, drogi,

jeziora pokrył lód,

a ja mam we śnie spokój błogi

bo mnie nie dręczy chłód!

          Ref.    Całą zimę…

 

„Mazurek Dąbrowskiego”

 

Narodowy Hymn Polski

 

 1. Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski...

 1. Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski...

 1. Już tam ojciec do swej Basi

 Mówi zapłakany —

„Słuchaj jeno, pono nasi,

Biją w tarabany”.

Marsz, marsz Dąbrowski...

„Mały biegacz”

Gabriela Lipińska

Mały biegacz się szykuje

i dobiegł już startuje.

Biegnie w przód

a potem w tył

i zmęczony pada – fik.

Dwóch biegaczy się szykuje

i do biegu już startuje.

Biegną w przód

a potem w tył

i zmęczeni robią – fik.

„Niebo to najwspanialsze z miejsc.”

Niebo to najwspanialsze z miejsc,

łaska, chwała czeka tam cię,

Boga twarz zobaczysz też,

niebo najwspanialsze z miejsc.

 

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik:

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie,
 • kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, umiejętności stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, nauka współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, doskonalenie orientacji w przestrzeni, tworzenie zdrobnień i zgrubień od nazw warzyw, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • doskonalenie umiejętności pracy w parach, nauka tworzenia prostej formy tanecznej (korowodu), rozwijanie motoryki małej,
 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie empatii, odpowiedzialności
 • rozwijanie świadomości fonologicznej, ćwiczenie umiejętności planowania pracy, określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności doliczania i odliczania,
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, o jesiennych zmianach w przyrodzie, wprowadzenie pojęcia troska, doskonalenie umiejętności określania emocji,
 • poznanie znaczenia słowa szaruga, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy,
 • ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie ciekawości badawczej,
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże,
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie,

 

Jedzie rowerek na spacerek

Agnieszka Frączak

Jedzie rowerek na spacerek

wiezie marchew, por, koperek,

seler, groszek i pietruszkę

oraz korniszonków puszkę.

Po wertepach gna rowerek,

skaczą marchew, por, koperek,

seler, groszek i pietruszka

oraz korniszonków puszka.

Nagle…

w dziurę wpadł rowerek!

Zgubił marchew, por, koperek,

Seler, groszek i pietruszkę

oraz korniszonków puszkę.

Wówczas zjawił się ratlerek,

pożarł marchew, por, koperek,

seler, groszek i pietruszkę

oraz korniszonków puszkę.

-  To ja zmykam - rzekł rowerek –

bo inaczej ten ratlerek

i mnie połknie. Na deserek.

Jesienna wyliczanka

Sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago

 1. Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

pyszne jabłka zaraz zjemy!

Ref.  Pysznych jabłek w koszu wiele,

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy

pyszne jabłko zjadasz ty!

 1. Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

pyszne gruszki zaraz zjemy!

Ref.  Pysznych gruszek w koszu wiele,

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy

pyszną gruszkę zjadasz ty!

 1. Co tam w koszu niesie

dla nas pani Jesień

wiemy, wiemy, dobrze wiemy,

pyszne śliwki zaraz zjemy!

Ref.  Pysznych śliwek w koszu wiele,

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy

pyszną śliwkę zjadasz ty!

Jestem Polakiem

sł. Magdalena Nowak, muz. Gabriela Gąsior

 1. Jestem Polakiem, Polką jesteś ty.

Klaszczemy na cześć Polski – raz, dwa, trzy!

Ty jesteś Polką, Polakiem jestem ja.

Tańczymy w kółeczkach, raz i dwa    /2x

 1. Mieszkamy w Polsce - razem ty i ja,

niech wolność naszej Polski zawsze trwa.

Ty jesteś Polką, Polakiem jestem ja.

Tańczymy w kółeczkach raz i dwa.   /2

Jak paciorki różańca

Jak paciorki różańca,

przesuwają się chwile,

nasze smutki, radości i blaski

a Ty Bogu je zanieś,

połączone w różaniec

Święta Panno, Maryjo pełna łaski.

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:

 • poznanie imion dzieci w grupie, nawiązywanie relacji rówieśniczych, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania,
 • poznanie miejsc w sali, formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki,
 • wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy,
 • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności,
 • kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku,
 • rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób,
 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych,
 • dokonywanie analizy sylabowej,
 • poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, rozwijanie dbałości o innych
 • rozwijanie sprawności językowej, słuchu fonematycznego,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
 • poznanie wybranych znaków ostrzegawczych,
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej.

 

Bo w przedszkolu

 sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

 1. Budzik rano woła mnie:

– Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but:

– Ruszać czas tup, tup.

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi

i o wszystko ją można zapytać. (×2)

 1. Do przedszkola spiesz się,

spiesz, hau, hau, hau! – prosi pies.

Kotek mruczy: – Ja bym chciał

z tobą iść, miau, miau.

Ref.: Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

 już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi

i o wszystko ją można zapytać. (×2)

Jeżeli ci wesoło

 sł. i muz. tradycyjne

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,

uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,

to podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,

to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,

to pokaż najpierw język, a potem zęby swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,

 nabierz w usta powietrze i klep policzki swe.

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,

uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.

„Pożegnanie z mamą”

Mamo to mój buziak – cmok!

Bardzo dzielny ze mnie smok!

Nóżki idą tup, tup, tup –

I do mojej Sali – siup!

Anioł stróż

Anioł stróż /x2

Stoi blisko tuż tuż tuż /x2

Okrywa mnie swymi skrzydłami białymi

Za rękę prowadzi,  zawsze dobrze radzi.

Anioł stróż stoi tuż, Anioł stróż stoi tuż, stoi tuż.

Gdybym chciał czynić źle, to mi powie nie, nie, nie /x2

Powie mi o nie!

Kiedy gdzieś zgubię się to mnie woła hej o hej

Woła hej o hej

Kiedy mam zmartwień sto, płacze ze mną oj, oj, oj

płacze oj, oj, oj.


Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)