Aktualności

kids read

Cele dydaktyczno-wychowawcze – listopad:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Kącik Dobrego Startu

 

„Góry Tatry”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Podnoszę głowę wysoko, //

By ujrzeć Giewontu szczyt. Hej! //

Ta góra mi przypomina //

Rycerza, który tu śpi. Ciii! //

Ref.: Czy burza jest, czy wieje wiatr. //

Podziwiam te szczyty Tatr. Hej! //

„Kałuża”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Przed domem kałuża,

okrągła, nieduża. //

Gdy kijek mam w ręce,

po wodzie nim kręcę. //

Po chwili, tak bywa,

obraz się rozmywa. //

Rysunek na wodzie

dziś mi nie wychodzi. //

Choć deszcz był nieduży,

nie brak tu kałuży. //

Wciąż kijkiem wywijam,

gdy kolejne mijam. //

 

Piosenki

 

,,Polska – mój dom”

sł. Urszula Kamińska, muz. Agnieszka Widlarz

Właśnie tutaj jest twoja ulica,

mama, dom, przedszkole oraz pies.

Miasto, wioska, kolega, dzielnica,

a to wszystko to Polska jest!

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina

od Bałtyku po szczyty Tatr.

Tu jest Polska, ojczysta kraina.

Biały orzeł jej strzeże od lat!

Morze, góry, jeziora i lasy,

pola zbóż kołysze lekki wiatr.

Zwiedzaj Polskę, wyruszaj na trasy.

I jej legend poznawaj świat.

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina… (x2)

Polska, Polska! – kibicuj z innymi,

wtedy gdy drużyna twoja gra.

potem w stroju biało-czerwonym

wspólnie z nimi odśpiewaj hymn!

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina… (x2)

 

,,Moje pomysły w deszczu”


sł. Urszula Piotrowska, muz. Dariusz Kabaciński

Deszcz za oknem kap, kap, kap,

a ja myślę sobie tak:

– Nie znam nudy, nie, nie, nie,

bo ciekawi wszystko mnie.

Ref.: I już skarby, hop, hop z półek,

i z szuflady na podłogę.

Hej, hej, hej! To moje zbiory –

poustawiać znów je mogę.

Szklane kulki i maskotki,

i figurki różnych stworzeń,

i książeczki o zwierzętach.

Chcesz mieć zbiory? Każdy może!

Krople w szyby bam, bam, bam,

więc pomysły nowe mam

na zabawę, tralala,

a wy róbcie to, co ja.

Ref.: Przebieranki, gry planszowe,

teatrzyki oraz bale

i konkursy dla rodziny,

żeby czuła się wspaniale.

Potem mamie lub też tacie

wskoczyć grzecznie na kolana

i jesienne czytać bajki

albo słuchać deszczu grania.

Cele dydaktyczno-wychowawcze – październik:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i,  wyróżnianie wskazanej głoski                      w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Kącik Dobrego Startu

 

„Strumyk”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Na wakacjach było miło, //

do strumyka skakaliśmy. //

Woda lodowata była, //

lecz się tym nie zrażaliśmy. //

Ref.: Nadeszła już jesień //

i lata szkoda, //

a tam w strumyku //

szumi, szumi woda. //

„Koszyk ze wzorkiem”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Ładny wzorek jest na koszu. //

Chętnie go tu przerysuję. //

A gdy szlaczek będzie gotów, //

to go mamie podaruję. //

Ref. Jesień z koszem // spaceruję, //

kolorami // świat maluje, //

my koszyki // ozdabiamy //

i z patyczków // wzór składamy. //

 

Piosenki

,,Malowała jesień”

sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie

Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

,,W deszczu”
sł. Jerzy Ficowski, muz. Michał Sulej

Gdy deszczowy przyjdzie czas,

Zaraz grzyby rosną.

Roi się od grzybów las

Pod każdziutką sosną.

Rankiem tu nie było nic,

Teraz gdzie się ruszę:

To prawdziwek,

To znów rydz

Z wielkim kapeluszem.

Lecz popatrzcie spoza szyb

Na ulice miasta.

Choć deszcz pada,

Żaden grzyb

Tutaj nie wyrasta.

Ale nawet w mieście też

Kiedy deszcz pozwoli,

Rosną niby grzyby w deszcz

Setki parasoli.

 

Wiersze

,,Jesienny pociąg”

Dorota Gellner

Stoi pociąg na peronie –

żółte liście ma w wagonie

i kasztany, i żołędzie –

dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg, sapiąc głośno.

Już w przedziałach grzyby rosną,

a na półce, wśród bagaży,

leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem

pod ogromnym parasolem.

Zamiast kół kalosze ma,

za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!

Ktoś w wagonie drzwi uchylił

i potoczył w naszą stronę

jabłko duże i czerwone.

„Jesienne odloty”

Marcin Brykczyński

Idzie jesień, wśród ptaków niepokój,

ciepłe kraje z oddali je kuszą

i niebawem już, tak jak co roku,

za bocianem gromadnie wyruszą.

Wilga, dudek, skowronek radosny,

i jaskółka poleci też z chęcią,

za to z nami doczekać chcą wiosny:

wróbel, sójka, sikorka i dzięcioł.

Cele dydaktyczno-wychowawcze – wrzesień:

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo
 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki
 • poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń  i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak
 • nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.
 • rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu, różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi
 • poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji

 

 

Kącik Dobrego Startu

„Falbanki”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Falban / kowe / łuski / ryby //

albo / smoka, / co na / niby //

w falban / kowych / chmurach / leci //

i po / zdrawia / wszystkie / dzieci. //

Ref.: Smoki są / w bajkach, /

w książkach / mieszkają //

i na o / gonach /

falbanki / mają. //

„Płotek”

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Przy naszym / przedszkolu /

 jest płot / kolorowy, //

 a każda / sztacheta /

ma kolor / tęczowy. //

Czasami / na płotku /

pojawia się / Psotek. //

I jest jak / w piosence /

„Wlazł kotek / na płotek”. //

 

Piosenki

 

,,Planeta dzieci”

sł. Karolina Karamuz muz. Dominika Dulny

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!

Na planecie dzieci serdecznie witamy!

Kocham, lubię, szanuję,

mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,

„dzień dobry” i „do widzenia”

–magicznymi słowami świat zmieniam!

 Ref.: Koleżanko i kolego,

         kto z was zrobił coś dobrego?

         Zapraszamy do klaskania

         w odpowiedzi na pytania!

 Kto śniadanie grzecznie zjadał? Klask, klask!

Na pytania odpowiadał? Klask, klask!

Kto posegregował śmieci? Klask, klask!

Ten jest przyjacielem dzieci!

 Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,

lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.

Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,

zmienić świat na lepsze dziś mogę!

Ref.: Koleżanko i kolego,

         kto z was zrobił coś dobrego?

         Zapraszamy do skakania

         w odpowiedzi na pytania!

Kto dziś rano nie grymasił? Hop, hop!

Kto, wychodząc, światło gasił? Hop, hop!

Kto się dzielił zabawkami? Hop, hop!

Ten niech zawsze będzie z nami!

Staję zawsze w obronie słabszego,

codziennie robię coś dobrego.

Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję

i uśmiechem świat koloruję!

Ref.: Koleżanko i kolego,

         kto z was zrobił coś dobrego?

        Zapraszamy do tupania

        w odpowiedzi na pytania!

Kto zakupy pomógł nieść? Tup, tup!

Zwierzakowi kto dał jeść? Tup, tup!

Kto pochwalił siostrę, brata? Tup, tup!

Ten ma moc zmieniania świata!

Wiem, jak ważne są uśmiech i słowa,

na dobry start – dobra jest rozmowa.

Razem więcej zrobimy niż sami.

Zmienimy świat dobrymi uczynkami!

Ref.: Koleżanko i kolego,

         kto z was zrobił coś dobrego?

         Zapraszamy dziś do grania

        w odpowiedzi na pytania!

Kto pocieszał innych szczerze? Dzyń, dzyń!

Kto przyjechał na rowerze? Dzyń, dzyń!

O planetę kto z was dba? Dzyń, dzyń!

Ten jest mistrzem – tak jak ja!

 

,,Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa”


sł. i muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

Kiedy masz ochotę ruszyć na wycieczkę,

wtedy musisz przygotować się troszeczkę.

Żeby miło się jechało, by nic złego się nie stało,

tej piosenki dziś posłuchaj przez chwileczkę.

Gdy rowerem jedziesz lub na hulajnodze,

bądź ostrożny, gdy ktoś mija cię na drodze.

Ochraniacze i kask włóż, bo bez tego ani rusz,

to w bezpiecznej jeździe zawsze ci pomoże.

Ref.: Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa,

by być zdrowym, by udała się zabawa.

Kto zasady bezpieczeństwa dobrze zna,

ten na swojej buzi uśmiech zawsze ma.

Kiedy w foteliku jedziesz autem z tatą,

to przypomnij tacie, by uważał na to,

czy zapięte pasy ma i czy lusterka widać dwa.

Tata wnet buziaka da ci dzisiaj za to.

Gdy codziennie do przedszkola idziesz rano,

mocno trzymaj się za rączkę z twoją mamą.

Przed ulicą wnet zrób stop!

Spójrz w lewy, prawy, lewy bok.

I przez pasy przechodź z miną roześmianą!

Ref.: Bezpieczeństwo to jest przecież ważna sprawa...

 

Wiersze

 

,,Każdy przedszkolak”

Iwona Jabłońska-Gabrysiak

Każdy przedszkolak ma ważne zadanie:

poznać zasady, by wspólne granie

było dla dzieci przyjemnością

i napełniało je radością!

A więc pociągiem wyruszamy!

Na wiele przygód właśnie czekamy.

Prosto czy w prawo? W lewo? Przed siebie?

A może do tyłu nasz pociąg jedzie?

„Pajacyk”

Małgorzata Plata

Hop – rączki w górę,

Hop – rączki w dół.

Co to za dziwny skaczący stwór?

Jest koło, kwadrat, prostokąt jest śliczny.

To nasz pajacyk geometryczny.

Głowa okrągła jest jak piłeczka,

A na tej głowie trójkątna czapeczka.

Kwadrat to brzuszek,

Oczy i nosek są krąglutkie jak groszek.

Nogi pajaca – prostokąciki,

Na nich z kwadratów małe buciki.

Figur przeróżnych ułóż kilka.

 I już jest pajacyk, co skacze jak piłka.

„Przez ulicę”

Małgorzata Strzałkowska

Gdy chcesz przejść na drugą stronę,

wybierz miejsce oznaczone.

Na asfalcie białe pasy

wyznaczają przebieg trasy.

Sygnalizatora światło

jest zrozumieć bardzo łatwo –

STÓJ, gdy kolor ma czerwieni,

IDŹ, gdy się na zieleń zmieni.

Kiedy światło jest zielone,

spójrz uważnie w lewą stronę,

w prawą, w lewą jeszcze raz…

Droga wolna? Ruszać czas!

Więcej o nas

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej?

Zapraszamy do kontaktu tel.: 504 876 818,
przesłania do nas wiadomości e-mail: sekretariat@przedszkole-nazaretanek.pl
lub po prostu odwiedzin. 

swieta rodzina

Troszczymy się z Bożą pomocą o Wasze najdroższe pociechy :-)